↑ Powrót do Biblioteka

Wydarzenia

Rok szkolny 2016/2017

AKCJA JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM

W RAMACH ŚNIADANIA NA TRAWIE Z KSIĄŻKĄ

1 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 cała szkoła przyłączyła się już po raz drugi do ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Jak nie czytam, jak czytam”, której pomysłodawcą jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Cele akcji to: zwrócenie uwagi na diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków, wykorzystanie masowej akcji do pokazania większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży, promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo, podkreślenie konieczności tworzenia przez środowiska szkolne, władze lokalne i struktury państwa warunków do skutecznej edukacji czytelniczej w szkołach i ułatwiania dzieciom oraz młodzieży dostępu do atrakcyjnej dla nich literatury, integracja lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju czytelnictwa, upowszechnienie opinii, że szansą na poprawę wskaźników czytelnictwa jest edukacja czytelnicza młodego pokolenia; wywołanie rywalizacji poprzez przeciwstawienie czytającej młodzieży i nieczytających „dorosłych”, promocja bibliotek szkolnych oraz podkreślanie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej, zwrócenie uwagi ogólnopolskich mediów na szkolne biblioteki. Uczniowie i nauczyciele spotkali się na boisku szkolnym i przez godzinę czytali swoje ulubione lektury. Ci, którzy zapomnieli w tym dniu książek, mogli wypożyczyć je z biblioteki. W tym dniu połączono akcję ze śniadaniem na trawie. Trochę przeszkadzała nam niesprzyjająca pogoda.

KONKURS WIEDZY O HARRYM POTTERZE

            24 maja 2017 r. uczniowie spotkali się na konkursie o ulubionym bohaterze młodzieży – Harrym Potterze. Pomysłodawczynią konkursu jest p. Weronika Sarwa – nauczyciel języka angielskiego. Do konkursu przystąpiło 7 uczniów. Pytania były bardzo urozmaicone, o różnym stopniu trudności: za 1 punkt, za 3 punkty, za 5, za 7 (te były w języku angielskim i wymagały odpowiedzi po angielsku) oraz za 10 punktów.  Jury składało się z: p. Anny Wiśniewskiej, p. Izabeli Kamińskiej-Smolarek i p. Izabeli Dymek.  Pani Izabela Dymek czuwała nad kolejnością zgłoszeń. Pytania losowano z wybranego koszyka i jeśli dana osoba nie potrafiła na nie odpowiedzieć, mogli to zrobić pozostali uczestnicy. Konkurs przebiegał w atmosferze miłej zabawy. Wygrał Michał Leśniczak z kl. 2c, ale zaraz za nim uplasowała się Kasia Szeląg z kl. 2d, III miejsce zajęła Marta Siedlecka z kl. 3c. Laureaci otrzymali dyplomy, nagrody książkowe, przybory piśmiennicze i coś słodkiego. Sponsorem nagród była KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, dzięki której wyróżnieni rzeczowo zostali wszyscy uczestnicy. Konkurs stał na wysokim poziomie, uczestnicy dowiedli, że jest to ich ulubiony bohater książkowy i filmowy.

Z WIZYTĄ W KSIĄŻNICY KOPERNIKAŃSKIEJ

W maju 2017 r., z okazji obchodów ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, uczniowie z klasy 1a i 2b naszej szkoły udali się z wizytą do toruńskiej Książnicy Kopernikańskiej – Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Uczniowie mieli okazję zwiedzić instytucję i zapoznać się z jej niektórymi zbiorami. Zwiedzili czytelnię główną wraz z czytelnią czasopism, wypożyczalnię oraz informatorium i poznali historię Książnicy. Podczas ciekawych zajęć, prowadzonych przez p. dr. Mariusza Balcerka, poruszona została tematyka historii książki od średniowiecznych rękopisów poprzez pierwsze druki, aż po książkę współczesną. Uczniom zaprezentowano faksymile średniowiecznych ksiąg (w tym „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaja Kopernika) oraz kopię Biblii Gutenberga! Można je było dotknąć w przygotowanych do tego specjalnych białych rękawiczkach. Ciekawostką okazały się pachnące różą i konwalią książki współczesne, drukowane na papierze czerpanym.  W czasie wizyty towarzyszył nam biblioteczny kot Szekspir ;).

Więcej zdjęć z wydarzenia

WYSTAWA MIESZKAMY NAD WISŁĄ

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając znaczenie Wisły w naszym życiu ogłosił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Włączając się w ogólnopolskie obchody Roku Rzeki Wisły, nasze gimnazjum zorganizowało interdyscyplinarny projekt edukacyjny pod hasłem „Warto żyć nad Wisłą”, którego jednym z elementów jest wystawa „Mieszkamy nad Wisłą”. Z okazji tego wydarzenia uczniom zaproponowano różne formy pracy dydaktyczno-wychowawczej uzupełniające ich wiedzę o królowej polskich rzek – Wiśle.

W okresie od połowy marca do połowy kwietnia br. uczniowie i rodzice będą mogli zwiedzać wystawę przygotowaną przez bibliotekę szkolną. Cele tej wystawy to:
• włączenie się w ogólnopolskie obchody i propagowanie idei Roku Rzeki Wisły,
• wykorzystanie wystawy jako elementu interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego „Warto żyć nad Wisłą”,
• przedstawienie informacji z różnych źródeł o Wiśle – królowej polskich rzek,
• zaprezentowanie książek, artykułów z czasopism, zbiorów kartograficznych
i innych dokumentów ze zbiorów naszej biblioteki i zbiorów prywatnych nauczycieli,
• przedstawienie potencjału przyrodniczego, ekologicznego, ekonomicznego
i kulturowego Wisły,
• ukazanie Wisły w literaturze, czasopismach, malarstwie,
• wzbogacanie i uatrakcyjnianie procesu dydaktyczno-wychowawczego, głównie interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego oraz szkolnego Dnia Projektów,
• propagowanie zasad kulturalnego zachowania się,
• promocja działań szkolnej biblioteki.


Do końca roku 2017 w naszej szkole będzie realizowany interdyscyplinarny projekt edukacyjny pod hasłem „ Warto żyć nad Wisłą”. Cele tego projektu to:
1. Poznanie znaczenia historycznego, gospodarczego, turystycznego znaczenia rzeki Wisły dla Polski i Torunia.
2. Rozwijanie umiejętności obserwacji walorów przyrodniczych rzeki Wisły.
3. Uświadomienie młodzieży znaczenia Wisły dla Polski i miast leżących nad rzeką.
4. Rozwijanie umiejętności kluczowych, poszukiwania informacji w różnych źródłach wiedzy,
5. Integracja i podnoszenie umiejętności pracy w zespole.
W ramach projektu uczniowie, oprócz zwiedzania wystawy, wezmą udział m.in. w konkursie plastycznym „Wisła – rzeka, która ma znaczenie”, konkursie wiedzy dotyczącym znajomości walorów turystycznych, gospodarczych i przyrodniczych rzeki Wisły, przygotują plakaty pod hasłem „Historyczne znaczenie rzeki Wisły dla Torunia”, wezmą udział w wycieczce przyrodniczej do rezerwatu leśnego „Kępa Bazarowa” w celu poznania fauny i flory terenów wzdłuż Wisły, wykonają badanie fizyko-chemiczne jakości rzeki Wisły, pobierając próbki z trzech miejsc w Toruniu oraz wezmą udział w konkursie fotograficznym „Wisła w obiektywie”. Koordynatorem projektu jest p. Łukasz Panfil.

Więcej zdjęć z wystawy

WYCZESANA BIBLIOTEKA – EDYCJA  III

Wzorem lat ubiegłych 22 lutego 2017 r. biblioteka szkolna zorganizowała spotkanie uczniów gimnazjum z uczniami i nauczycielami z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu. Trwało ono trzy godziny lekcyjne. Był to jeden z elementów realizacji zajęć z doradztwa zawodowego. Nasi uczniowie mieli możliwość zaobserwowania umiejętności uczniów klas fryzjerskich oraz wykonania efektownej i modnej fryzury. Wśród fryzur dominowały w tym roku loki i prostowanie włosów. Zainteresowani uczniowie mogli zapoznać się ze specyfiką zawodu fryzjera. W bibliotece można było także przejrzeć wydawnictwa z zasadami i technikami tworzenia fryzur i makijażu (np. „Koki, upięcia, warkocze”, „Fryzury modne”, „Fryzjerstwo męskie”, „Fryzjerstwo – podręcznik do nauki zawodu”, „Piękny makijaż”). Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W czasie 5 lekcji nauczyciele „Ekonomika” wraz  z panią pedagog składali wizyty w klasach trzecich przedstawiając swoją ofertę edukacyjną.

Więcej zdjęć z wydarzenia

NOWOŚCI W BIBLIOTECE

Pod koniec grudnia 2016 roku biblioteka szkolna, wsparta finansowo przez p. Dyrektor, wzbogaciła się o nowe tytuły książek. Zakupiono ok. 40 egzemplarzy, m.in. nową część „Harry’ego Pottera”, „Dom Tajemnic”, sagę o Wiedźminie, „Tam, gdzie spadają anioły”, „Osobliwy dom pani Peregrine”, czy „Za niebieskimi drzwiami”. Zachęcamy do wypożyczania 🙂

Nowości

AKCJA BĄDŹMY ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

hosp

kkkk

W grudniu 2016 r. nasza szkolna biblioteka przystąpiła do akcji „Bądźmy Świętym Mikołajem”. Jest to akcja organizowana przez toruński oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Bibliotekę Pedagogiczną. Wśród uczniów z poszczególnych klas oraz nauczycieli ogłoszono zbiórkę rzeczy na paczki dla podopiecznych, których bliscy odeszli pod opieką toruńskiego Hospicjum „Światło”. Udało się zebrać: słodycze, książki, zabawki, przybory szkolne, odzież. Dzięki tej akcji wspaniałe świąteczne paczki trafiły do dzieci, dla których ostatni czas był niezwykle trudny, gdyż straciły rodzica. Wyróżnienie należy się klasie 1d i p. Małgorzacie Padyjasek za szczególne zaangażowanie w akcję oraz Karolinie Kolankiewicz z kl. 3d, p. Lucynie Buśkiewicz, p. Marii Springer i p. Ilonie Kulik.

kkkk

kk

2016 ROKIEM HENRYKA SIENKIEWICZA

W roku 2016 – Roku Henryka Sienkiewicza, na przełomie listopada i grudnia,  miało miejsce w szkole kilka związanych z tym wydarzeń. Szkolni bibliotekarze włączyli się w:
 „Szkolne czytanie Sienkiewicza” podczas  2 dni (1-2 grudnia) na początku każdej lekcji czytaliśmy przez 5 min. wybrany utwór Henryka Sienkiewicza. Wyboru lektury dokonali wcześniej uczniowie na lekcjach wychowawczych,
– na korytarzu na parterze została przygotowana, we współpracy z nauczycielami języka polskiego, wystawa pt. „My wszyscy z niego… 2016 Rokiem  Henryka Sienkiewicza. Uczniowie zwiedzali wystawę  według ułożonego harmonogramu wizyt klas pod opieką nauczycieli. Na wystawie przedstawiono wszystkie miejsca w Polsce związane z pisarzem. Pojawiło się również drzewo genealogiczne jego rodziny oraz mapa „Bliskie i dalekie podróże Henryka Sienkiewicza”. W gablotach wyłożono książki Sienkiewicza: nowele, powieści, listy, a także płyty i taśmy z ekranizacjami jego dzieł, książki biograficzne oraz kserokopie zdjęć z wizerunkiem Sienkiewicza i jego rodziny.
dsc08730dsc08734 dsc08735
– w konkursie na selfie „Sienkiewicz na wyciągnięcie ręki” ogłoszonym przez p. Annę Stemperską, uczniowie wykorzystywali bibliotekę szkolną jako inspirację do zdjęć. Praca Julii Chmiel z kl. 3c (pierwsza z lewej) zdobyła
3 miejsce w konkursie! Obok pozostałe wybrane zdjęcia :).

julia-chmiel-3cania-inczewska-3cjulia-kwiatkowska-3cmalwina-kwiatkowska-1c marta-furmanska-3cmilosz-cichoracki-3cdagmara-wojciechowska-3cmaja-rokicinska-1c

POPOŁUDNIE Z POEZJĄ

22 listopada w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie poetyckie z p. Małgorzatą Padyjasek – autorką tomiku wierszy „W drodze do ludzi”, nauczycielem biologii, wychowania do życia w rodzinie i terapii pedagogicznej w naszym gimnazjum. Pani Małgosia podczas spotkania opowiadała uczniom o sobie i swojej poezji, czytała wiersze i interpretowała je razem z uczniami, którzy także recytowali wybrane wiersze z tomiku. Kolejna dawka poezji pani Małgosi czeka na wydanie, a my czekamy na nią z niecierpliwością…

dsc07258dsc07257dsc07253

MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Październik to miesiąc, w którym wszystkie biblioteki szkolne na całym świecie i ich czytelnicy obchodzą swoje święto. Celem Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek
w  życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Hasło tegorocznego święta brzmiało:
                                                   „Książka to dopiero początek…”.
Obchody światowego święta bibliotek szkolnych zainicjowane zostały w 1999 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship-IASL),
działające od 1971 roku.

Nasza biblioteka w tym roku  zaplanowała słodki poczęstunek dla wszystkich czytelników, którzy w październiku odwiedzali bibliotekę. Przygotowano również gazetkę poświęconą świętu z aforyzmami dotyczącymi książek. Wspólnie stworzyliśmy także plakat z tegorocznym hasłem:

plakat-2016-1-kopia plakat-2016-2-kopia

KOCHANA BIBLIOTEKA SZKOLNA 🙂

W październiku 2016 r.  w naszej szkole miał miejsce projekt „Za co kocham Gimnazjum 21”. Okazało się, że uczniowie chętnie podawali bibliotekę szkolną, jako powód, za co kochają szkołę. To było bardzo miłe. Poniżej zdjęcia, którymi wyrazili swoje uczucia ;). Dziękujemy klasie 1c i 3c 😉

ania-inczewska-3cjulia-chmiel-3c-1marta-siedlecka-3c

biblio-za-co-kocham1 jagoda-3c

WIZYTA W OŚRODKU CZYTELNICTWA CHORYCH i NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 października 2016 roku grupa uczniów z klas trzecich wybrała się z wizytą do Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia specyficznych zbiorów tej wyjątkowej biblioteki (np. audiobooków, książek z większą czcionką, nagranych na kasetach), z których mogą korzystać osoby niedowidzące, niedosłyszące, starsze lub chore. Obejrzeli również zaprezentowaną w bibliotece wystawę prac plastycznych. Bibliotekarka zachęcała również uczniów z dysleksją do korzystania z księgozbioru placówki. To było bardzo interesujące spotkanie.

oc1oc4oc6

Więcej zdjęć z wydarzenia

NARODOWE CZYTANIE SIENKIEWICZA

2 września 2016 roku to dzień z wychowawcami i integracji z klasą, dlatego nauczyciel bibliotekarz spędzając ten dzień z klasą 2c, w nawiązaniu do Narodowego Czytania, poświęcił czas na czytanie fragmentów „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza :).

cz1cz2cz3

NOWE PODRĘCZNIKI

Początek roku szkolnego 2016/2017 upłynął bibliotece szkolnej na przygotowaniu kompletów podręczników uczniom klas pierwszych i drugich z rządowego programu dotacyjnego. Dodatkowo zostali oni wyposażeni także w materiały ćwiczeniowe do niektórych przedmiotów. Za ewidencję i wypożyczanie podręczników odpowiedzialni byli nauczyciele bibliotekarze. Na początku drugiego tygodnia września wszystkie podręczniki trafiły w ręce uczniów. Było ich ok. dwa tysiące sztuk…

Rok szkolny 2015/2016

BIBLIOTEKA NA MEDAL

CERTYFIKAT BIBLIOTEKA NA MEDAL

lllll

kkkkk

Nasza biblioteka otrzymała w czerwcu 2016 r. certyfikat „BIBLIOTEKA NA MEDAL”, który przyznawany jest najaktywniejszym bibliotekom szkolnym, promującym swoją pracę na rzecz rozwoju czytelnictwa i integracji środowiska bibliotekarskiego, na ogólnopolskim blogu edukacyjnym „Biblioteki Szkolne Online” http://biblioteki-szkolne.blogspot.com. Jesteśmy jedną z ponad stu placówek, które regularnie zamieszczają na blogu materiały z działalności biblioteki, dzieląc się w ten sposób pomysłami i dobrymi praktykami z innymi bibliotekami szkolnymi w kraju. Brawo MY!

kkk

llllll

kkkkllll

AKCJA JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM

10 czerwca równo o godz. 10.00 cała szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Jak nie czytam, jak czytam”, starając się pobić rekord czytania w jednym momencie. Pomysłodawcą akcji jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Cele akcji to: zwrócenie uwagi na diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków, wykorzystanie masowej akcji do pokazania większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży, promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo, podkreślenie konieczności tworzenia przez środowiska szkolne, władze lokalne i struktury państwa warunków do skutecznej edukacji czytelniczej w szkołach i ułatwiania dzieciom oraz młodzieży dostępu do atrakcyjnej dla nich literatury, integracja lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju czytelnictwa, upowszechnienie opinii, że szansą na poprawę wskaźników czytelnictwa jest edukacja czytelnicza młodego pokolenia; wywołanie rywalizacji poprzez przeciwstawienie czytającej młodzieży i nieczytających „dorosłych”, promocja bibliotek szkolnych oraz podkreślanie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej, zwrócenie uwagi ogólnopolskich mediów na szkolne biblioteki. Koordynatorami spotkania byli nauczyciele bibliotekarze. Według przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową sondaży, aż 63% Polaków w ogóle nie czyta książek!  Z tego względu, uczniowie naszego gimnazjum postanowili pokazać, że młodzież czyta więcej, a dorośli mają się czego wstydzić (w badaniach BN uwzględniono osoby powyżej 15 roku życia). Uczniowie i nauczyciele spotkali się na boisku szkolnym i przez godzinę czytali swoje ulubione lektury. Ci, którzy zapomnieli w tym dniu książek, mogli wypożyczyć je z biblioteki, chętnych nie brakowało. Kilka dni wcześniej każda z klas kolorowała jedną z liter hasła akcji, powstały  w ten sposób małe dzieła sztuki. Pod koniec wyznaczonej godziny, wszyscy uczniowie, trzymając litery, ustawili się do wspólnego zdjęcia. Cała szkoła zintegrowała się w tym przedsięwzięciu, w akcji pomagali wychowawcy i nauczyciele. Szczególne podziękowania należą się klasie 2c, która w dniu akcji była na wycieczce, ale też razem z nami włączyła się do niej aktywnie czytając i nadsyłając jedno ze zdjęć.

1 2 3

Więcej zdjęć z akcji w galerii

KONKURS WIEDZY O HARRYM POTTERZE

6 czerwca 2016 r. w bibliotece szkolnej uczniowie spotkali się na konkursie o ulubionym bohaterze młodzieży – Harrym Potterze. Pomysłodawczynią konkursu jest p. Weronika Sarwa – nauczyciel języka angielskiego. Do konkursu przystąpiło 8 zespołów uczniów. Pytania były bardzo urozmaicone, o różnym stopniu trudności: za 1 punkt, za 3 punkty, za 5, za 7 (te były w języku angielskim i wymagały odpowiedzi po angielsku) oraz za 10 punktów.  Jury składało się z: p. Marii Springer, p. Anny Wiśniewskiej i p. Izabeli Kamińskiej-Smolarek.  Pani Izabela Dymek czuwała nad kolejnością zgłoszeń. Pytania losowano z wybranego koszyka i jeśli dana osoba nie potrafiła na nie odpowiedzieć, mogli to zrobić pozostali uczestnicy. Konkurs przebiegał w atmosferze miłej zabawy, ale bardzo pouczającej. Wygrał bezkonkurencyjny Michał Leśniczak z kl. 1c, II miejsce zajął Zbyszek Polawski z kl. 3c, a III miejsce zajął  Sebastian Kurpiewski z kl. 1c i Kasia Szeląg z kl. 1d. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe,  kubki z Harrym Potterem i przybory piśmiennicze. Pozostali uczestnicy – dyplomy za udział i przybory piśmiennicze. Konkurs stał na wysokim poziomie, uczestnicy dowiedli, że jest to ich ulubiony bohater książkowy i filmowy. Ciekawe, czy będą czytać książki o nim 10 czerwca  podczas Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej, do której oczywiście przystępujemy! Jak nie czytamy, jak czytamy!

DSC07044DSC07027DSC07040

Więcej zdjęć z wydarzenia

HENRYK SIENKIEWICZ – WYSTAWA

W maju 2016 r. biblioteka szkolna zorganizowała wystawę dot. życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. Związana ona była z obchodzonym 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Uczczono w ten sposób 100. rocznicę śmierci pisarza i 170. rocznicę urodzin. Na wystawie w trzech gablotach umieszczono dzieła Sienkiewicza (nowele, powieści), dane biograficzne, ekranizacje jego dzieł (na płytach CD i kasetach VHS), ksero fotografii i książki biograficzne o nim. Wystawa była pretekstem do zajęć z uczniami, dotyczącymi wyszukiwania informacji zarówno na wystawie, jak i w Internecie.

s3S1 s2

DEDYKACJE DLA SZKOŁY

Naszemu szkolnemu bibliotekarzowi, obecnemu na tegorocznych Warszawskich Targach Książki, udało się zdobyć dwa kolejne autografy autorów książek dla dzieci i młodzieży, z dedykacjami dla naszych czytelników. Są to: Rafał Kosik i Paweł Beręsewicz. Książki obecne są w szkolnym księgozbiorze, a ostatnia część serii „Felix, Net i Nika…” nawet nowiutka prosto z targów… 🙂 . Zapraszamy do wypożyczeń  🙂

                 kosik     k1     k

                                     b1     b2

Z WIZYTĄ W KSIĄŻNICY KOPERNIKAŃSKIEJ

W maju 2016 r., z okazji obchodów ogólnopolskiego XIII Tygodnia Bibliotek, grupa uczniów naszej szkoły udała się z wizytą do toruńskiej Książnicy Kopernikańskiej – Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Uczniowie mieli okazję zwiedzić instytucję i zapoznać się z jej niektórymi zbiorami. Zwiedzili czytelnię główną wraz z czytelnią czasopism, wypożyczalnię oraz informatorium i poznali historię Książnicy. Podczas ciekawych zajęć poruszona została tematyka historii książki od średniowiecznych rękopisów poprzez pierwsze druki, aż po książkę współczesną. Uczniom zaprezentowano faksymile średniowiecznych ksiąg (w tym „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaja Kopernika). Można je było dotknąć w przygotowanych do tego specjalnych białych rękawiczkach. Ciekawostką okazały się pachnące różą i konwalią książki współczesne, drukowane na papierze czerpanym. Wizytę zakończyła wspólna fotografia przy znajdującym się przed budynkiem Książnicy pomniku Samuela Bogumiła Lindego – autora pierwszego słownika języka polskiego. Tydzień później udaliśmy się znowu do Książnicy z chętnymi uczniami z klas I i III. Tym razem udało się obejrzeć kopię Biblii Gutenberga!

k17k16k22

Zdjęcia z wydarzenia

DRZWI OTWARTE SZKOŁY i BIBLIOTEKI

W kwietniu podczas V Wiosennego Festynu Rodzinnego i Drzwi Otwartych szkoły, swoje podwoje otworzyła także szkolna biblioteka. Odwiedzającym zaprezentowano gazetkę szkolną „Oczko21” oraz wystawę „Moje hobby – prezentacja hobby uczniów i nauczycieli”. Na wystawie znalazły się przedmioty kolekcjonowane przez szkolną społeczność, a także dowody hobby czynnościowego. Materiały zaprezentowano w gablotach i wyłożono na stołach, były to: kolekcja znaczków pocztowych, wyroby ozdobnej biżuterii, przykłady rysunków manga, kolekcja medali z II wojny światowej, przedmioty zdobione techniką decoupage, grafiki i akwarele, kolekcja figurek z pielgrzymek, dyplomy i medale za bieganie amatorskie, jazdę rowerem i łyżwiarstwo, zbiorek  poezji, figurki lego, magnesy z podróży, amatorskie malarstwo, strój kujawski, nuty z muzyką XX-lecia międzywojennego. Podczas wydarzenia jeden z uczniów umilał czas grając na keyboardzie wybrane utwory muzyczne.  Wystawa jeszcze kilka dni po drzwiach otwartych dostępna była dla uczniów w bibliotece, a dostępny dla odwiedzających bibliotekę keyboard zachęcał do odkrycia w sobie muzycznych talentów ;).

794857948079475

Więcej zdjęć w galerii szkoły

WYCZESANA BIBLIOTEKA – edycja II

Wzorem roku ubiegłego 22 kwietnia 2016 r. biblioteka szkolna zorganizowała spotkanie uczniów gimnazjum z uczniami i nauczycielami z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu. Trwało ono trzy godziny lekcyjne. Był to jeden z elementów realizacji zajęć z doradztwa zawodowego. Nasi uczniowie mieli możliwość zaobserwowania umiejętności uczniów klas fryzjerskich oraz wykonania efektownej i modnej fryzury. Wśród fryzur dominowały warkocze i loki. Dziewczęta chętnie decydowały się na prostowanie włosów. Zainteresowani uczniowie mogli sami spróbować ułożyć fryzurę koleżankom. Poza tym mogli zapoznać się ze specyfiką zawodu fryzjera. W bibliotece można było także przejrzeć wydawnictwa z zasadami i technikami tworzenia fryzur (np. „Koki, upięcia, warkocze”, „Fryzjerstwo damskie”, „Fryzjerstwo męskie”, „Kolor, forma, styl”, „Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi”, „Historia mody”). Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W czasie godziny wychowawczej grupa uczniów  toruńskiego „Ekonomika” pod opieką nauczyciela składała wizyty w klasach trzecich przedstawiając swoją ofertę edukacyjną.

DSC06871DSC06875DSC06868

Zdjęcia z wydarzenia

SPOTKANIE Z DZIENNIKARKĄ

17 marca 2016 r. w naszej szkolnej bibliotece odbyło się spotkanie grupy uczniów z klasy media-art z panią Justyną Suchecką – dziennikarką. Opowiadała ona młodzieży o specyfice zawodu dziennikarza, prezentowała materiały ze swojej pracy i rozmawiała na różne tematy. Uczniowie także pochwalili się swoimi działaniami. To były miło spędzone dwie godziny. Bardzo dziękujemy za wizytę i poświęcony nam czas! I zapraszamy do nas ponownie :).

Justa1 Justa2 DSC07977

AKCJA  ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

paczka hospicjumW grudniu 2015 r. nasza szkolna biblioteka przystąpiła do akcji „Zostań Świętym Mikołajem”. Wśród uczniów z poszczególnych klas ogłoszono zbiórkę rzeczy na paczki dla podopiecznych, których bliscy odeszli pod opieką toruńskiego Hospicjum „Światło”.  Udało się zebrać kilka dużych paczek, a w nich: słodycze, książki, gry, zabawki, odzież. Dzięki tej akcji wspaniałe świąteczne paczki trafiły do 22 dzieci. Szkoła otrzymała podziękowanie od instytucji za zaangażowanie w realizację tego projektu, co pozwoliło sprawić radość dzieciom i młodzieży, dla których ostatni czas był niezwykle trudny, gdyż pod opieką hospicyjną stracili rodzica.

kkk

MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Październik to miesiąc, w którym wszystkie biblioteki szkolne na całym świecie i ich czytelnicy obchodzą swoje święto. Celem Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek
w  życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Hasło tegorocznego święta brzmiało:
                                                   „Biblioteki szkolne rządzą”.
Obchody światowego święta bibliotek szkolnych zainicjowane zostały w 1999 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship-IASL),
działające od 1971 roku.

Nasza biblioteka w tym roku  zaplanowała zdrowy poczęstunek dla wszystkich czytelników, którzy w październiku odwiedzali bibliotekę, czyli zajadano się orzechami włoskimi i ziemnymi, ziarnami słonecznika, jabłkami, winogronami. Uczniowie w bibliotece rozwiązywali łamigłówki liczbowe związane z książkami. Przygotowano również gazetkę poświęconą świętu z aforyzmami dotyczącymi książek. Wspólnie stworzyliśmy także plakat z tegorocznym hasłem:

plakat 2 DSC07239

Plakat mały 2015

*

DSC07227

Zadanie o książkach

Biblioteka wyprzedawała stare książki. Kupiłam 12 książek za 12 złotych. Niektóre kupiłam po 50 groszy, inne po 1,50 zł., a jeszcze inne po 2 zł. Ile książek i w jakiej cenie kupiłam?

*

W październiku biblioteka szkolna stała się również miejscem, gdzie uczniowie robili sobie selfie na konkurs szkolny. Oto dwa z nich (pierwsze z lewej otrzymało wyróżnienie).

Wyr Jagoda - Kopia selfie biblio

W bibliotece odbyła się także sesja fotograficzna sleeveface, w której wzięli udział uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, reklamując w ten sposób księgozbiór biblioteki 🙂

sleeve4sleeve23DSC07225

Więcej zdjęć. Obejrzyjcie koniecznie!

*

W bibliotece odbył się również casting na prezenterów do pierwszego w tym roku szkolnym odcinka szkolnej telewizji TV21, której jednym z opiekunów jest nauczyciel bibliotekarz:

DSC07236 DSC07238

😛

WYSTAWA Tacy byliśmy… i KONKURS FOTOGRAFICZNY

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej biblioteka, wraz z uczniami z Samorządu Uczniowskiego i p. A. Jurkiewicz, zorganizowała wystawę zdjęć nauczycieli z okresu ich dzieciństwa i wczesnej młodości. Wystawa miała miejsce w bibliotece szkolnej od 7 do 13 października 2015 roku. Zdjęcia dostarczyło 21 nauczycieli, niektórzy po 2 sztuki. Zawieszono je na parawanie i każdemu nauczycielowi przypisano numer. Po udostępnieniu wystawy każdy uczeń mógł wziąć udział w konkursie. Zadaniem było odgadnięcie nazwisk nauczycieli znajdujących się na zdjęciach. Uczeń, który podał najwięcej trafnych odpowiedzi, otrzymywał nagrodę. Rozdano specjalnie do tego przygotowane karteczki konkursowe, które po wypełnieniu, należało wrzucić do przygotowanej tam skrzynki. Zadanie nie było łatwe, a z osób, które wzięły udział w konkursie żadna nie podała całej 21-ki! Jury zdecydowało o przyznaniu nagrody – Aleksandrze Mienik z kl. 3c, która podała najwięcej prawidłowych odpowiedzi. Podsumowanie konkursu nastąpiło podczas uroczystości DEN w sali gimnastycznej 14 października, gdzie wszyscy jeszcze raz obejrzeli zdjęcia z wystawy w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez p. Izabelę Kamińską-Smolarek. Miło było zobaczyć małą Anusię, Anetkę, Ewunię, Izunię, Lesia czy Łukaszka, którzy po latach zostali nauczycielami  😉 .

Wystawa zdjęć

😛

CHWALIMY SIĘ!

Jesienią 2015 r. ukazała się publikacja Wydawnictwa Krytyki Politycznej pt. „Szwecja czyta. Polska czyta”. Współautorką jednego z rozdziałów (‚Moc bibliotekarek”) jest nauczyciel bibliotekarz naszej szkoły p. Izabela Kamińska-Smolarek, która jednocześnie pracuje w redakcji edukacyjnej strony www Biblioteki Szkolne Online. W książce można przeczytać  o tym, jak się czyta w Szwecji, a jak w Polsce oraz o pracy w szkolnej bibliotece. Egzemplarz jest dostępny u nas w szkole. Zachęcamy do wypożyczania  😛

książka BSO

„… w obecnej, skomercjalizowanej rzeczywistości trudno jest pielęgnować wartości ukazujące pożytek
ze zdobywania wiedzy, erudycję, oczytanie, ale naszym zadaniem jest stawić temu czoła.
Właśnie to w naszym zawodzie jest najpiękniejsze.”

🙂

NOWE PODRĘCZNIKI

We wrześniu 2015 r. uczniowie klas pierwszych zostali wyposażeni w podręczniki i materiały ćwiczeniowe
z rządowego programu dotacyjnego. Za ewidencję podręczników odpowiedzialna była szkolna biblioteka.
W drugim tygodniu września wszystkie podręczniki trafiły w ręce uczniów. Było ich ok. tysiąca sztuk…

Podręczniki1 Podręczniki2

Rok szkolny 2014/2015

WYSTAWA „JAK TO Z JEDWABIEM JEST”

W czerwcu 2015 r. biblioteka szkolna, wspólnie z nauczycielem historii, zorganizowała wystawę „Jak to z jedwabiem jest…”. To już kolejna wystawa biblioteczna z cyklu „W zgodzie z naturą”, mająca na celu poszerzanie wiedzy uczniów w wybranej tematyce, rozwój zainteresowań i promocję biblioteki w środowisku szkolnym oraz rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości uczniów.

Na wystawie zaprezentowano różnego rodzaju wyroby z jedwabiu. Były to m. in.: codzienna odzież (chusty, szale, sukienki, bluzki), obrazy malowane na jedwabiu, przedmioty z elementami z jedwabiu (zakładki do książek, kartki okolicznościowe, woreczki zapachowe, saszetki na drobiazgi) oraz kosmetyki zawierające w składzie jedwab (odżywki do włosów, żele do kąpieli, mydło, balsamy do ciała). Elementami dodatkowymi były informacje uzupełniające t.j.: definicje jedwabiu, proces produkcji, jego zastosowanie, teksty piosenek i wierszy z jedwabną tematyką, słowo „jedwab” w językach obcych.
Podczas wystawy odbyła się również sesja zdjęciowa z książką, w której wzięła udział Patrycja – uczennica kl. II gimnazjum, ubrana w jedwab ;).

                       DSC06534                            DSC06543

Więcej zdjęć z wydarzenia

😛

DEDYKACJE DLA SZKOŁY

Są tacy polscy pisarze, którzy kochają szkolne biblioteki. Od niektórych z nich udało się zdobyć nauczycielowi bibliotekarzowi podczas Warszawskich Targów Książki, dedykacje dla naszego gimnazjum. Ich książki są w szkolnym księgozbiorze. Polecamy  😛

  Ewa Nowak – autorka takich książek jak np.: Bransoletka, Dane wrażliwe, Diupa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAen

Małgorzata Gutowska-Adamczyk – autorka takich książek jak np.: 13.Poprzeczna, Niebieskie nitki.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ga

Agnieszka Stelmaszyk – autorka np. Koalicji Szpiegów

ASt zdj as

😛

KONKURS WIEDZY O HARRY’M POTTERZE

W maju,  z okazji Tygodnia Bibliotek,  w bibliotece szkolnej odbył się konkurs wiedzy o Harry’m Potterze. Zorganizowały go nauczyciel bibliotekarz p. Beata Kołybska i nauczyciel języka angielskiego p. Weronika Sarwa. Cele konkursu to: rozbudzanie motywacji czytania, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i kojarzenia, kształcenie sprawności słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz wypowiadania się, rozwijanie wiedzy o filmie, doskonalenie znajomości języka angielskiego, rozwijanie umiejętności współpracy i umiejętności uczciwego współzawodnictwa.
Uczniowie w ekipach jedno lub dwuosobowych odpowiadali na pytania z wszystkich części serii „Harry Potter” autorstwa J. K. Rowling. Kapitan drużyny mógł wylosować pytanie w języku polskim za 1,3, 5 i 10 punktów w zależności od stopnia trudności oraz pytanie w języku angielskim za 7 punktów. W przypadku odpowiedzi po angielsku można było uzyskać dodatkowe 5 punktów.
W konkursie wzięło udział 8 drużyn. Rywalizacja była bardzo zacięta, pomimo to przebiegała w przyjaznej atmosferze. Oto wyniki konkursu:

I miejsce – Kacper Lachowicz i Jagoda Badulska = 37,5 p.

II miejsce – Weronika Kosińska i Natalia Rydzińska = 25 p.

III miejsce – Krystian Wiśniewski i Piotr Sokołowski = 19 p.

Wyróżnienie – Julia Nowakowska i Zbyszek Polawski = 17,5 p.

DSC06333 DSC06334 DSC06335

Zdjęcia z wydarzenia

😛

SELFIE W BIBLIO

Wiosenne sweet focie w bibliotece, tuż przed majówką. Czytajcie w wolnych chwilach!
Dziękujemy Wiktorii i Klaudii z 2c  🙂

Biblio4    Biblio5    Biblio3poł

🙂

DRZWI OTWARTE SZKOŁY i BIBLIOTEKI

W maju podczas IV Wiosennego Festynu Rodzinnego i Drzwi Otwartych szkoły, swoje podwoje otworzyła także szkolna biblioteka. Odwiedzającym zaprezentowano gazetkę szkolną „Oczko21” oraz wystawkę nowości literatury młodzieżowej.

B1B2B3

😛

MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS
KAJETAN CZYTA PIĘKNIE i ZE ZROZUMIENIEM Kajetan

16 kwietnia 2015 r. odbył się w naszej szkole finał
XI Międzygimnazjalnego Konkursu Kajetan czyta pięknie
i ze zrozumieniem. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności czytania i odbioru tekstu oraz kształcenie poprawności językowej.  W konkursie wzięło udział 17 osób z 6 gimnazjów toruńskich. W pierwszej części konkursu uczestnicy rozwiązywali test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem, następnie komisja konkursowa oceniała płynność i intonację czytania wybranej książki.

Oto wyniki konkursu:
I miejsce –  Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 10
II miejsce – Gimnazjum nr 24
III miejsce – Gimnazjum nr 10 i my Gimnazjum nr 21 (Tomek Sztandarski z kl 3d)

Nagroda Specjalna za najpiękniejsze czytanie powędrowała do Gimnazjum nr 10

Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!

DSC06516  DSC06519  DSC06556
 😛

WYCZESANA BIBLIOTEKA

              Na początku kwietnia 2015 r. biblioteka szkolna zorganizowała spotkanie uczniów gimnazjum z uczniami
i nauczycielami z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu. Był to jeden z elementów realizacji zajęć z doradztwa zawodowego. Nasi uczniowie mieli możliwość zaobserwowania umiejętności uczniów klas fryzjerskich oraz wykonania efektownej i modnej fryzury. Wśród fryzur dominowały warkocze i loki. Poza tym uczniowie mogli zapoznać się ze specyfiką zawodu fryzjera oraz poznać zasady obsługi kasy fiskalnej. Spotkanie urozmaiciła prezentacja multimedialna toruńskiego „Ekonomika”. W bibliotece można było przejrzeć wydawnictwa z zasadami i technikami tworzenia fryzur (np. „Koki, upięcia, warkocze”, „Fryzjerstwo damskie”, „Fryzjerstwo męskie”). Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

DSC00338 DSC00343 DSC06503

Więcej zdjęć z wydarzenia

😛

NOWE KSIĄŻKI W BIBLIOTECE

            W marcu 2015 r. biblioteka szkolna otrzymała wsparcie finansowe od Fundacji Bankowej im. dr. Mariana Kantona. Decyzję tę przyjęliśmy z ogromną radością. Przyznane środki finansowe (1000 zł) przeznaczono na doposażenie księgozbioru w poczytną literaturę młodzieżową. W bibliotece pojawiły się tytuły ulubionych książek  z listy, którą wcześniej wspólnie z uczniami przygotowano. Mamy nadzieję, że działania te przyczynią się do promocji czytelnictwa w szkole. Zachęcamy do wypożyczania!

książki

😛

SPOTKANIE Z AUTOREM

We wtorek 10 marca kilkoro uczniów naszej szkoły, pod opieką nauczyciela bibliotekarza p. Izabelą Kamińską-Smolarek, wybrało się na spotkanie z podróżnikiem, pisarzem oraz geografem Arkadym Radosławem Fiedlerem do Muzeum Podróżników w Toruniu, na promocję jego nowej książki pt. „Chwała Andów”. Książka jest efektem podróży autora do Peru. Podczas spotkania opowiadał on o swoich przeżyciach związanych z wyprawą, o obyczajach tamtejszego plemienia, a także o tym jak wygląda ich życie codzienne. Podróżnik przeczytał kilka fragmentów książki, by wtajemniczyć zebranych w życie tamtego plemienia i ich kultury. Ciekawostką jest to, że utwór skierowany jest w formie listu do Krzysztofa Kolumba – potomka wielkiego podróżnika i odkrywcy Krzysztofa Kolumba. Podczas spotkania uczniowie nabyli książkę wraz z dedykacją dla szkoły i autografem autora.

Fiedler - Kopia

😛

WIZYTA W BIBLIOTECE DIECEZJALNEJ

W lutym 2015 roku nauczyciel bibliotekarz wraz z nauczycielem religii zorganizowali wyjście klas trzecich do Biblioteki Diecezjalnej w Toruniu. Poproszono uczniów o porównanie obu typów bibliotek. Oto spostrzeżenia uczniów klasy 3a: Między biblioteką szkolną a diecezjalną jest wyraźna różnica. W księgozbiorze szkolnym jest około 10 tysięcy książek, a księgozbiór diecezjalny liczy około 60 tysięcy. W bibliotece szkolnej są lektury szkolne, literatura młodzieżowa, natomiast w diecezjalnej znajdziemy książki religijne, pisma Jana Pawła II, Benedykta XVI, Pisma Święte. W szkolnej bibliotece najstarsza książka ma kilkadziesiąt lat, a w diecezjalnej – kilkaset. Biblioteka diecezjalna jest dwupiętrowa, większa od naszej i posiada windę, dzięki której mogliśmy się przemieszczać. W obu bibliotekach znajdują się komputery.

20150209_12291720150209_12314020150209_125459

😛

WYSTAWA W MUZEUM PODRÓŻNIKÓW

Grupa osób naszego gimnazjum pod opieką nauczyciela bibliotekarza, p. Beaty Kołybskiej, wybrała się pod koniec stycznia do Muzeum Podróżników w Toruniu na spotkanie z p. Szymonem Stawskim, podróżnikiem, który po 50 latach postanowił wyruszyć śladem Tony’ego Halika po Ameryce Łacińskiej. W muzeum uczniowie obejrzeli wystawę oraz film dokumentalny z materiałami z podróży. Przedstawiały one życie dzisiejszych Indian. Na wystawie znalazły się najróżniejsze fotografie oraz przedmioty wykonane przez nich. Inicjatywa wyprawy naszego podróżnika miała pokazać, jak Indianie zmienili swoje zwyczaje i kulturę przez ostatnich 50 lat oraz jak  kolonizatorzy ze starego kontynentu (Europy) wpłynęli na ich życie i środowisko. Grupa zrobiła sobie zdjęcie z p. Szymonem i realizatorką filmu p. Justyną Bibel. Wystawa była bardzo ciekawa.

Spotkanie z Szymonem Stawskim

😛

OGÓLNOPOLSKIE WYBORY KSIĄŻEK

logo wyborów

29 stycznia 2015 r. biblioteka szkolna we współpracy z Samorządem Uczniowskim  zorganizowała w szkole akcję Ogólnopolskie Wybory Książek, zainicjowaną przez czasopismo
Biblioteka w Szkole i pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Celem tej akcji było:

  • poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów,

  • dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów,

  • promocja czytelnictwa,

  • promocja bibliotek szkolnych w środowisku szkolnym i lokalnym,

  • kształtowanie postaw obywatelskich,

  • upowszechnienie zasad organizacji wyborów,

Wybory poprzedziła akcja promocyjna. Na specjalnie przygotowanych kartkach uczniowie głosowali na najciekawsze książki, które ostatnio przeczytali lub takie, które powinny znaleźć się w księgozbiorze biblioteki.
Komisja, składająca się z uczniów z SU, podliczyła głosy. W głosowaniu wzięło udział 256 osób, a 33 głosy uznano za nieważne. Oto lista wybranych przez uczniów najciekawszych książek:

Harry Potter – 36
Hobbit – 34
Gwiazd naszych wina – 23
Kamienie na szaniec – 23
Pamiętnik narkomanki – 16
My, dzieci z dworca Zoo – 16
Opowieści z Narnii – 14
Mały Książę – 13
Zostań, jeśli kochasz – 10
Whisper. Nawiedzony dom – 6
Zwiadowcy – seria – 6
Wiedźmin – 5
Intruz – 5
Krzyżacy – 5
Oskar i pani Róża – 4
Niezgodna – 4
W śnieżną noc – 4
Metro 2033 – 4
Ostatnia piosenka – 3
Kobieta na krańcu świata – 3
Szukając Alaski – 3
Tunele – 3
Bransoletka – 2
Messi. Historia chłopca…- 2
Alkohol, prochy i ja – 2
Percy Jackson i Bogowie Olimpu – seria – 2
Władca pierścieni J. R. R. Tolkien – 2
Lista pozostałych tytułów, które uzyskały po jednym głosie, dostępna jest w bibliotece szkolnej.
Na podstawie nadesłanych do organizatora sprawozdań sporządzone zostały ogólnopolskie wyniki i przekazane pani minister edukacji narodowej oraz opinii publicznej jako ważny element dyskusji o kanonie lektur i gustach czytelniczych uczniów. Oto link http://www.wyboryksiazek.pl/ (kliknij)

DSC06177 DSC06195 DSC06206

Więcej zdjęć z wydarzenia

😛

KONKURS „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

W grudniu 2015 r. biblioteka szkolna przystąpiła do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Książki naszych marzeń”. Przedmiotem konkursu było przygotowanie przez szkołę listy maksymalnie 50 książek, o przeczytaniu których marzą uczniowie oraz nakręcenie krótkiego filmiku na temat „Nasza szkoła powinna dostać wymarzone książki, bo…”. We współpracy z grupą tv szkolnej i nauczycielem języka polskiego oraz kl. 2c przygotowano zestaw ulubionej literatury młodzieżowej i filmik w formie wiadomości telewizyjnych. Czas trwania filmu nie mógł przekroczyć 120 sekund. W konkursie nie udało nam się wygrać, ale sama praca przy nim dała wszystkim dużo satysfakcji. MEN napisało na stronie konkursu „Wszystkim bardzo dziękujemy za udział w naszym konkursie. Chcielibyśmy nagrodzić wszystkich, ale jak to w konkursach bywa, nie jest to możliwe  W tym konkursie i tak nie ma przegranych!”
Od MEN otrzymaliśmy podziękowanie za udział w konkursie:

dyplom

A oto nasz filmik i kilka zdjęć z pracy nad nim:

konkurs książki1konkurs ksiżki4konkurs książki2konkurs książki3

😛

WYSTAWA „POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI”

W związku z obchodzonym przez szkołę 50-leciem została przygotowana wystawa „Powrót do przeszłości”. Wystawa trwała od 21 do 23 października 2014 r. Przy jej tworzeniu bibliotekarz współpracował z nauczycielem historii i wos oraz innymi nauczycielami z grona pedagogicznego, a  Biblioteka Pedagogiczna z Torunia wypożyczyła sztalugi do prezentacji zdjęć. Na wystawie znalazły się zdjęcia z życia szkoły, kroniki Szkoły Podstawowej nr 21 i Gimnazjum nr 21 w Toruniu, kroniki ZHP, pamiątki ze szkolnych lat dostarczone przez uczniów i nauczycieli. Nie zabrakło starych zeszytów, tornistra, ławki szkolnej, podręczników, elementarza, świadectw uczniowskich, dziennika lekcyjnego, przyborów szkolnych, starego gramofonu, grających pocztówek, taśm magnetofonowych, sztandarów szkolnych i wielu innych ciekawych rzeczy. Zaprezentowano sukcesy sportowe szkoły na przestrzeni lat – dyplomy, puchary, medale i akcesoria sportowe, a także publikacje naszych nauczycieli. Na sztalugach pojawiły się zdjęcia znanych absolwentów Szkoły 21 oraz wszystkich dyrektorów. Uzupełnieniem wystawy była prezentacja fotograficzna ponad 300 zdjęć z życia szkoły od początków do dnia dzisiejszego, która prezentowana była na zawieszonym ekranie. Na jednej z tablic wywieszono wspomnienia o szkole byłych i obecnych nauczycieli. Zainteresowanie wystawą było bardzo duże. Wielu osobom pozwoliła ona na sentymentalny powrót do przeszłości.

DSC04225              55051              55024

Więcej zdjęć z wydarzenia

😛

MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Październik to miesiąc, w którym wszystkie biblioteki szkolne na całym świecie i ich czytelnicy obchodzą swoje święto. Celem Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek
w  życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Hasło tegorocznego święta brzmiało:
„Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”.
Obchody światowego święta bibliotek szkolnych zainicjowane zostały w 1999 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship-IASL),
działające od 1971 roku.

Nasza biblioteka, jak co roku, zaplanowała słodki poczęstunek dla wszystkich czytelników, którzy w wyznaczonym  dniu, dokładnie w pierwszych dniach października odwiedzili bibliotekę. Przed wejściem należało podać hasło tego święta. Wspólnie stworzyliśmy plakat dotyczący biblioteki:

DSC06068

DSC05757 DSC05758 DSC05818

😛

FILMIK PROMUJĄCY DZIAŁANIA BIBLIOTEK

Nauczyciel bibliotekarz  wraz z grupką uczniów  z kl. 1c media-art nagrał filmik promujący działania bibliotek szkolnych. Został on umieszczony jako fragment filmu na blogowej stronie Biblioteki Szkolne Online:

Rok szkolny 2013/2014

BAWEŁNIANA WYSTAWA „(Nie) owijaj w bawełnę”

Wystawa została zorganizowana w bibliotece w dniach 12 – 18. 06. 2014 r. Cieszyła się dużym zainteresowaniem i była zwiedzana przez klasy gimnazjalne. Jest to już trzecia wystawa z cyklu „W zgodzie z naturą”, przygotowywana przez bibliotekę i nauczyciela historii p. Anię Wiśniewską.

DSC05318

Dodatkowo w tym roku szkolnym zorganizowano również pokaz mody bawełnianej z elementem książki. Pokaz odbył się 12 czerwca na długiej przerwie jako flash-mob. Zaangażowano do niego kilkunastu uczniów z klas I-III. Książki wykorzystane w pokazie miały kojarzyć się ze zwrotem zbiorów do biblioteki przed końcem roku szkolnego. Działania biblioteki promowane były w sieci.

DSC05291

Zdjęcia z wydarzenia

A MY GRAMY W KARTY…

Nasza biblioteka szkolna zaproponowała uczniom gry karciane, jako alternatywę dla gier komputerowych, telewizji i Internetu. To jedna z najpopularniejszych form rozrywki, która korzystnie wpływa na rozwój intelektualny młodzieży.

Gry3 Gry2 Gry1

Karty do gry były już znane prawdopodobnie w Chinach przed X wiekiem. Wykonane były z cienkich listewek bambusowych, na których namalowano oznaczenia. Do Europy karty trafiły około XIV w. W niektórych krajach ich forma pozostała bez zmian; najstarsze zachowane europejskie karty pochodzą z Francji. Pierwsze karty były ręcznie malowane i bardzo drogie, dopiero po upowszechnieniu się druku trafiły z dworu pod strzechy.

Większość gier karcianych została wymyślona bardzo dawno temu i na początku reguły nie były zapisywane. Dlatego w różnych krajach, a także często w różnych rodzinach, można spotkać różne wersje tych samych gier karcianych.

Źródło: http://www.grykarciane.com/, http://pl.wikipedia.org/wiki/Gra_karciana

😛

MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Październik to miesiąc, w którym wszystkie biblioteki szkolne na całym świecie i ich czytelnicy obchodzą swoje święto. Celem Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek
w  życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Hasło tegorocznego święta brzmiało:
„Biblioteki szkolne – bramy do życia”.
Obchody światowego święta bibliotek szkolnych zainicjowane zostały w 1999 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship-IASL),
działające od 1971 roku.

Nasza biblioteka, jak co roku, zaplanowała słodki poczęstunek dla wszystkich czytelników, którzy w wyznaczonym  dniu, dokładnie w środę 23. X odwiedzili bibliotekę. Przed wejściem należało podać hasło tego święta.
Wspólnie stworzyliśmy plakat dotyczący biblioteki.

DSC03922DSC03923

plakat biblio1

!!!

Zorganizowano również konkurs „Toruń w literaturze i plastyce”.
Na podstawie fragmentów tekstów literackich (prozy i poezji) dot. Torunia trzeba było stworzyć pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką.  W konkursie wyróżniono pracę Pauliny Jastrzembskiej z kl. 2b. Paulina stworzyła pracę plastyczną do wiersza Ewy Mikulskiej i została nagrodzona upominkiem. Gratulujemy!

😛

Wyjście do Muzeum Podróżników

W styczniu 2014 r. w dniach poprzedzających Święto Szkoły bibliotekarz wraz z wychowawcą kl. 1c zorganizował klasowe wyjście do Muzeum Podróżników w Toruniu. Uczniowie zwiedzali zaprezentowane tam wystawy. Najbardziej zainteresowały ich plemienne stroje oraz przeróżne rodzaje biżuterii, a także eksponaty związane bezpośrednio z Tony’m Halikiem i jego podróżami: walizki, zdjęcia, ubrania, nawet kamera. Można było również poczytać o jego życiu na zawieszonych w antyramach informacjach. Wystawy były ciekawe i interesujące. Pozwoliły wszystkim przybliżyć postać patrona Tony’ego Halika, tuż przed Świętem Szkoły.

P1020607

😛

Rok szkolny 2012/2013

Konkurs na EKSLIBRIS BIBLIOTEKI

Na przełomie kwietnia i maja bibliotekarz wraz z nauczycielem plastyki, techniki i zajęć artystycznych ogłosili konkurs na ekslibris biblioteki szkolnej. Podczas zajęć nauczyciele zapoznawali uczniów z tematyką konkursu. Ekslibris to znak własnościowy książki, umieszczany z tyłu jej górnej okładki, identyfikuje książkę z biblioteką
i zdobi ją. Zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie konkursu jury (w składzie: p. Izabela Kamińska-Smolarek i p. Aleksandra Jurkiewicz) I miejsce postanowiło przyznać pracy Natalii Lisowskiej z kl. 1c.
Oto zwycięski ekslibris, który zdobił będzie księgozbiór podręczny biblioteki szkolnej:

Ekslibris G21

 Jury postanowiło także wyróżnić prace trzech uczniów: Marceliny Szablewskiej z kl. 1c, Patrycji Bartoszewskiej z kl. 3b i Jakuba Dąbrowskiego z kl. 3b. Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za ciekawe pomysły!
Oto wyróżnione prace:

Ekslibris wyr1Ekslibris wyr2 Ekslibris wyr 3

Wszystkie prace, które wzięły udział w konkursie, można było podziwiać jeszcze przez kilka dni na wystawie pokonkursowej w bibliotece.

Różne rodzaje ekslibrisów obejrzycie tutaj (kliknij). Warto przyjrzeć się im bliżej i zwrócić uwagę na zawarte w nich elementy graficzne. O tym czym jest ekslibris możecie przeczytać także tutaj (kliknij).

🙂

STOP likwidacji bibliotek

W lutym 2013 r. biblioteka szkolna poparła protest przeciwko likwidacji bibliotek szkolnych.
Odsyłano do  zapoznania się z listem otwartym do ministra Boniego w obronie bibliotek (na stronie www.stoplikwidacjibibliotek.pl) i poparcia go oraz do akcji STOP likwidacji bibliotek na Facebooku (http://www.facebook.com/stoplikwidacjibibliotek). Uczniowie naszej szkoły zostali zapoznani z akcją i popierali protest zamieszczając komentarze. Jesteśmy z nich dumni! Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w marcu 2013 r. cofnęło projekt łączenia bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi,a w efekcie likwidacji bibliotek szkolnych. Zaproponowało formy współpracy obu bibliotek. Składamy serdeczne podziękowanie osobom,
które przyłączyły się do akcji 😛 .

😛

Wyjście do Muzeum Podróżników w Toruniu

W środę 13 lutego biblioteka wraz z nauczycielem historii zorganizowała wyjście klasy 3c, a 27 marca – klasy 1c, do toruńskiego Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się
z ekspozycjami składającymi się z szeregu wystaw prezentujących dorobek podróżniczy wybitnych polskich globtroterów – T. Halika i E. Dzikowskiej. Można było odbyć wspólną podróż po niezwykłych krainach, kolorach
i tradycjach, które przybliżały bogactwo i zróżnicowanie otaczającego nas świata.
Ciekawym elementem była blokowa księga buddyjska (na zdjęciu), która ze względu na swoją formę,
zainteresuje niejednego bibliotekarza.

Kilka zdjęć w galerii.

😛

Październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Październik to miesiąc, w którym wszystkie biblioteki szkolne na całym świecie i ich czytelnicy obchodzą swoje święto. Celem Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek
w  życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Hasło tegorocznego święta brzmiało:
„Biblioteki szkolne – klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”.
Obchody światowego święta bibliotek szkolnych zainicjowane zostały w 1999 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship-IASL),
działające od 1971 roku.

Nasza biblioteka, jak co roku, zaplanowała słodki poczęstunek dla wszystkich czytelników, którzy w wyznaczonym dniu (dokładnie w środę 24. X) odwiedzili bibliotekę. Przed wejściem należało podać hasło tego święta.
Wspólnie stworzyliśmy plakat dotyczący biblioteki.

Niektórzy z czytelników otrzymali zakładki do książek i empikowe przypinki czytelnicze. Do zobaczenia za rok 😛

😛

 WYSTAWA Tacy byliśmy… i KONKURS FOTOGRAFICZNY

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej biblioteka, wraz z uczniami z Samorządu Uczniowskiego i p. A. Jurkiewicz, zorganizowała wystawę zdjęć nauczycieli z okresu ich dzieciństwa i wczesnej młodości. Wystawa miała miejsce w bibliotece szkolnej od 9 do 11 października 2012 roku. Zdjęcia dostarczyło 15 nauczycieli, niektórzy
po 2-3 sztuki. Zawieszono je na parawanie i każdemu nauczycielowi przypisano numer. Po udostępnieniu wystawy każdy uczeń mógł wziąć udział w konkursie. Zadaniem było odgadnięcie nazwisk nauczycieli znajdujących się
na zdjęciach. Uczeń, który podał najwięcej trafnych odpowiedzi, otrzymywał nagrodę. Rozdano specjalnie do tego przygotowane karteczki konkursowe, które po wypełnieniu, należało wrzucić do przygotowanej tam skrzynki. Przyznam, że było to niełatwe zadanie, a z osób, które wzięły udział w konkursie żadna nie podała całej 15-tki! Najtrudniej było rozpoznać p. Anię Czyż, a także najczęściej mylono p. Annę Kużel z p. Iloną Kulik J. Najwięcej prawidłowych odpowiedzi było 13, a najmniej 5. Komisja w składzie: p. Joanna Filipowicz, p. Aleksandra Jurkiewicz i p. Izabela Kamińska-Smolarek zadecydowała o przyznaniu nagród na trzech poziomach klasowych klasy I, II i III. I tak na poziomie klas I najwięcej prawidłowych odpowiedzi udzielił Jakub Binkowski z kl. 1c. Z klas II – trzy osoby udzieliły najwięcej poprawnych odpowiedzi, a w drodze losowania nagroda przypadła Weronice Krause z kl. 2d. Natomiast z klas III – 2 osoby udzieliły najwięcej prawidłowych odpowiedzi i w drodze losowania nagrodę otrzymała Maja Jakubowska z kl. 3c. Podsumowanie konkursu nastąpiło podczas uroczystości DEN
w sali gimnastycznej 12 października. Po wręczeniu nagród wszyscy jeszcze raz obejrzeli zdjęcia z wystawy
w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez p. Izabelę Dymek. Miło było zobaczyć małą Anusię, Anetkę, Ewunię, Izunię, Lesia czy Łukaszka, którzy po latach zostali nauczycielami… 🙂

😛

Ekslibris (ex libris) – co to jest?

Ekslibris – (z języka łac. ex libris = z książek, z księgozbioru), znak własnościowy, najczęściej graficznie skomponowana kartka z napisem (imię, nazwisko, nazwa instytucji) lub symbolem (np. herb lub inny znak graficzny), wskazującym właściciela książki, naklejana zwykle na odwrocie jej górnej okładki. Ekslibris artystycznie wykonany w szlachetnej technice graficznej (drzeworyt, miedzioryt, staloryt, akwaforta, akwatinta, litografia, …

Pokaż strony »