↑ Powrót do Biblioteka

Regulamin biblioteki

W bibliotece zgromadzonych jest ponad 8 tysięcy woluminów: księgozbiór podręczny, lektury, literatura młodzieżowa, przygodowa, historyczna, obyczajowa i popularnonaukowa, a także regionalna i związana z patronem szkoły. Udostępniane są również zbiory audiowizualne i elektroniczne, broszury i podręczniki.  Prenumerowane są czasopisma: metodyczne dla nauczycieli przedmiotów, pedagogiczne, „Victor gimnazjalista” oraz dziennik „Nowości”. Funkcjonuje katalog zbiorów. Wszystkie egzemplarze wpisane są do komputerowej bazy danych. Biblioteka pracuje na systemie komputerowym MOL Optivum, służącym do tworzenia katalogu elektronicznego i organizowania bieżącej pracy biblioteki.

REGULAMIN BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 21 W TORUNIU:

  1. Z biblioteki, jej księgozbioru i innych źródeł informacji, mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
  2. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz używania telefonów komórkowych i spożywania posiłków.
  3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny i czasopisma), przeglądając w pracowniach przedmiotowych.
  4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym jedną lekturę) na okres trzech tygodni. Po tym terminie czytelnik zobowiązany jest zwrócić je do biblioteki.
  5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
  6. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, ma obowiązek odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
  7. Wypożyczone w ciągu roku szkolnego książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
  8. Czytelnik, który nie rozliczył się z biblioteką za ubiegły rok szkolny, nie ma prawa wypożyczać książek w danym roku szkolnym.
  9. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
  10. Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) zamieszczone są w odrębnym regulaminie.

Regulamin ICIM

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej powstało w 2006 r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Biblioteka została wyposażona w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz w urządzenie wielofunkcyjne (drukarkę, skaner, kopiarkę). Z zasobów ICIM w godzinach pracy biblioteki mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie osiedla. REGULAMIN  INTERNETOWEGO  CENTRUM  INFORMACJI  MULTIMEDIALNEJ (ICIM): …

Pokaż strony »