↑ Powrót do Biblioteka

Statystyki wypożyczeń klas

Prezentujemy tabele statystyki wypożyczeń klas gimnazjalnych w poszczególnych latach. Na ich podstawie można prześledzić ile dana klasa wypożyczyła zbiorów (lektur, literatury pięknej i literatury popularnonaukowej)
w kolejnym roku szkolnym. Jednocześnie informujemy, że szczegółowa statystyka udostępniania innych zbiorów, odwiedzin w czytelni i ICIM znajduje się w dokumentacji biblioteki.

Statystyka wypożyczeń klas w roku szkolnym 2015/2016
z uwzględnieniem podręczników w klasach pierwszych:

Klasa 1a 1b 1c 1d 2a 2b  2c 2d 3a 3b 3c 3d 3e 3f Razem
Ilość książek 262 195 441 395 42 79 109 79 51 39 140 52 72 85 2041
Średnia na ucznia 16,3 12,2 13,8 13,1 3,2 3,4 4,2 3 3,9 3 4,8 2,6 3,2 4,7 6,8

bez uwzględnienia podręczników w klasach pierwszych:

Klasa 1a 1b 1c 1d 2a 2b  2c 2d 3a 3b 3c 3d 3e 3f Razem
Ilość książek 112 49 141 87 42 79 109 79 51 39 140 52 72 85 1137
Średnia na ucznia 7 3 4,4 2,9 3,2 3,4 4,2 3 3,9 3 4,8 2,6 3,2 4,7 3,8

Statystyka wypożyczeń klas w roku szkolnym 2014/2015:

Klasa 1a 1b 1c 1d 2a 2b  2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 3d 3e   3f Razem
Ilość książek 52 98 114 55 38 57 153 74 108 143 18 48 63 57 126 48 1252
Średnia na ucznia 3,7 4,08 4,2 2,2 2,37 3,8 5,27 3,7 4,32 8,9 1,2 3,42 2,42 2,37 5,47 2,52 3,77

Statystyka wypożyczeń klas w roku szkolnym 2013/2015:

Klasa 1a 1b 1c 1d 1e 2a  2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d Razem
Ilość książek 28 72 118 130 137 51 32 87 109 139 28 52 100 77 1160
Średnia na ucznia 2 4,8 4,06 4,48 5,07 3,4 2,28 3,3 4,54 5,79 2,54 4,7 3,7 3,34 4

Statystyka wypożyczeń klas w roku szkolnym 2012/2013:

Klasa 1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c Razem
Ilość książek 54 21 100 98 119 28 57 85 82 44 98 76 862
Średnia na ucznia 3,6 1,4 3,2 3,16 4,2 2,5 5,18 3 3,15 4 5,15 3,4 3,47

Statystyka wypożyczeń klas w roku szkolnym 2011/2012

 

Klasa 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d 3e Razem
Ilość książek 51 56 148 87 73 118 118 33 15 88 59 65 911
Średnia na ucznia 4,63 5,09 4,62 3,1 5,61 5,61 5,9 3 1,36 3,8 2,95 3,6 4,15

Statystyka wypożyczeń klas w roku szkolnym 2010/2011:

 

Klasa 1a 1b 1c 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d Razem
Ilość książek 103 85 73 35 40 97 41 76 59 65 90 74 838
Średnia na ucznia 6,8 3,14 3,17 2,7 3 4 1,8 3,45 4,2 2,6 3,46 3,3 3,4

Statystyka wypożyczeń klas w roku szkolnym 2009/2010

 

Klasa 1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d Razem
Ilość książek 26 25 87 47 73 33 35 87 51 50 108 87 37 746
Średnia na ucznia 1,37 1,6 2,8 1,88 2,8 2,35 1,45 3,1 2,42 3,33 3,8 3,34 1,48 2,54