Ergometry wioślarskie 2013/2014

Sandra Nikleniewicz z kl. 2c zajęła II m. w kategorii dziewcząt, a Dominik Kamiński z kl. 2b – III m.
w kat. chłopców – na tegorocznym Grand Prix na ergometrach wioślarskich gimnazjów.