III Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2013/2014

Światowy  Dzień Tabliczki Mnożenia (WMTDay) to bezpłatna akcja edukacyjna. Jaki jest cel akcji?
Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.  Jak wykazała ta i poprzednia edycja wszyscy świetnie się przy tym bawią. Na czym polega? Na przeprowadzaniu krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia przez Komisje oraz Patrole Egzaminacyjne. Ich skład tworzą uczniowie pod opieką osoby dorosłej. Możliwe są różne warianty najczęściej jednak to młodsi uczniowie przepytują starszych kolegów, bądź dorosłych zgodnie z mottem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.