Światowy Dzień AIDS 2013/2014

Światowy Dzień AIDS, Dzień walki z AIDS, obchodzony jest 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. Zgromadzenie Ogólne ONZ wyraziło swoją troskę w związku ze skalą pandemii, podkreślając znaczenie obchodów tego dnia w swojej rezolucji 43/15 z 1988 roku.

Każdego roku 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS, którego istotą jest przypomnienie o chorobie wywołanej wirusem HIV oraz o tych, którzy przegrali w tej nierównej walce. Znakiem tego dnia jest czerwona kokardka, która symbolizuje namiętność oraz krew jako dwie z trzech dróg zakażenia wirusem HIV.
Szkolne Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS odbyły się 6 grudnia 2013 r. W tym dniu część uczniów nosiła czerwone wstążeczki. Z tej okazji został także przygotowany apel pod hasłem: „Nie bój się, ale bądź rozważny”. Grupa uczniów z klasy 3c przygotowała inscenizację przedstawiającą jak można zarazić się wirusem HIV, jak unikać zarażenia oraz jakie problemy mają osoby zarażone. Ponadto przedstawienie miało na celu wzbudzić w nas refleksję i zwrócić uwagę na problem nietolerancji w stosunku do osób chorych na AIDS.

Szkolne obchody to również spotkania w klasach, gdzie wychowawcy podejmowali temat uświadamiający uczniów na tematy związane z AIDS. Każdy uczeń otrzymał informacje o tej chorobie w formie książeczek, ulotek, zakładek, które pozyskaliśmy z Krajowego Centrum ds. AIDS z Warszawy.

Pogadanki dot. AIDS prowadziła również w ramach promocji zdrowia p. pielęgniarka.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i przygotowanie Szkolnych Obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.