Dzień Edukacji Narodowej 2014/2015

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani Dyrektor Ewa Rojewska
uhonorowała następujących nauczycieli i pracowników Gimnazjum nr 21
Nagrodą Dyrektora Szkoły:

Panią wicedyrektor Annę Kużel
Panią Magdalenę Kamińską
Panią Małgorzatę Prinz
Panią Weronikę Sarwę
Panią Marię Springer
zespół nauczycieli w składzie:
Pani Ilona Kulik, Pani Izabela Kamińska-Smolarek, Pan Wojciech Olszewski
Panią Ewę Stawicką
Panią Marzannę Fuhrmann
Pana Romana Milasa
Pana Edwarda Kryczkę

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała
Pani Izabela Kamińska-Smolarek