Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2014/2015

W poniedziałek 22 września na 2, 3 i 4 lekcji odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015. Skład Zarządu przedstawia się następująco: Klaudia Troszyńska (przewodnicząca), Joanna Gostańska (wiceprzewodnicząca), Zuzanna Majszewska (wiceprzewodnicząca), Sandra Nikleniewicz (protokolant), Piotr Sokołowski (sekcja techniczna). Opiekunem SU jest p. Aleksandra Jurkiewicz.