Akcja "Jak nie czytam, jak czytam" 2015/2016

10 czerwca równo o godz. 10.00 cała szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Jak nie czytam, jak czytam”, starając się pobić rekord czytania w jednym momencie. Pomysłodawcą akcji jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Cele akcji to: zwrócenie uwagi na diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków, wykorzystanie masowej akcji do pokazania większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży, promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo, podkreślenie konieczności tworzenia przez środowiska szkolne, władze lokalne i struktury państwa warunków do skutecznej edukacji czytelniczej w szkołach i ułatwiania dzieciom oraz młodzieży dostępu do atrakcyjnej dla nich literatury, integracja lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju czytelnictwa, upowszechnienie opinii, że szansą na poprawę wskaźników czytelnictwa jest edukacja czytelnicza młodego pokolenia; wywołanie rywalizacji poprzez przeciwstawienie czytającej młodzieży i nieczytających „dorosłych”, promocja bibliotek szkolnych oraz podkreślanie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej, zwrócenie uwagi ogólnopolskich mediów na szkolne biblioteki. Koordynatorami spotkania byli nauczyciele bibliotekarze. Według przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową sondaży, aż 63% Polaków w ogóle nie czyta książek!  Z tego względu, uczniowie naszego gimnazjum postanowili pokazać, że młodzież czyta więcej, a dorośli mają się czego wstydzić (w badaniach BN uwzględniono osoby powyżej 15 roku życia). Uczniowie i nauczyciele spotkali się na boisku szkolnym i przez godzinę czytali swoje ulubione lektury. Ci, którzy zapomnieli w tym dniu książek, mogli wypożyczyć je z biblioteki, chętnych nie brakowało. Kilka dni wcześniej każda z klas kolorowała jedną z liter hasła akcji, powstały  w ten sposób małe dzieła sztuki. Pod koniec wyznaczonej godziny, wszyscy uczniowie, trzymając litery, ustawili się do wspólnego zdjęcia. Cała szkoła zintegrowała się w tym przedsięwzięciu, w akcji pomagali wychowawcy i nauczyciele. Szczególne podziękowania należą się klasie 2c, która w dniu akcji była na wycieczce, ale też razem z nami włączyła się do niej aktywnie czytając i nadsyłając jedno ze zdjęć.