III Turniej chemiczny 2015/2016

16 czerwca 2016 r. w naszej szkole odbył się III Chemiczny Turniej Klas o tytuł Chemicznej Klasy Roku na poziomie klas pierwszych i drugich. Każda klasa wyznaczyła czteroosobowy zespół, który reprezentował ją podczas tego turnieju. Uczniowie mieli za zadanie najpierw rozwiązać zadania teoretyczne z dziedziny chemii, a następnie wykonać wylosowane doświadczenie. Pozostali uczniowie z klasy brali udział w prezentacji przygotowanej przez p. Łukasza Panfila dotyczącej racjonalnego odżywiania oraz obejrzeli krótki film dotyczący zdrowego stylu życia.

Na poziomie klas pierwszych Chemiczną Klasą Roku została klasa 1c (II miejsce – 1a, III miejsce – 1d, IV miejsce – 1b). Na poziomie klas drugich Chemiczną Klasą Roku została 2c (II miejsce – 2b, III miejsce – 2a, IV miejsce – 2d). Przechodnie puchary i dyplomy zostały wręczone uczniom podczas szkolnego dnia profilaktyki. Organizatorami turnieju byli nauczyciele chemii: p. Anna Kużel i p. Łukasz Panfil.