Sprzątanie Świata 2015/2016

Od kilu już lat we wrześniu odbywa się akcja Sprzątanie Świata, jak co roku – nasza szkoła włącza się w tę akcję. W tym roku 18 września udaliśmy się sprzątać lasek bielański przy ulicy Bema. W tym przedsięwzięciu wzięła udział prawie cała szkoła. Jest to świetna okazja do pokazania innym, jak dbać o najbliższe środowisko i naszą planetę.