Wizyta w Młynie Wiedzy 2015/2016

2 października 2015 r. uczniowie klasy 3c i 3e pod opieką p. Wojciecha Olszewskiego, nauczyciela fizyki, wybrali się do Młyna Wiedzy w Toruniu, gdzie uczestniczyli w warsztatach w pracowni fizycznej. Uczniowie zostali podzieleni na zespoły i pod nadzorem pracowników Młyna Wiedzy wykonywali doświadczenia.

Uczniowie zmierzyli się z czterema zagadnieniami.

a) badanie oporu elektrycznego oporników i żarówki,

b) badanie ciepła właściwego wody i oleju roślinnego,

c) wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego i badanie cech wahadła matematycznego,

d) wyznaczanie stałych siatek dyfrakcyjnych oraz gęstości i długości ścieżki na płycie CD.

Podczas wykonywania doświadczeń uczniowie mogli poczuć się jak inżynierowie stajni najlepszych samochodów wyścigowych, odkrywający tajniki i zawiłości oporu powietrza. Poznali także właściwości siły grawitacji. Sprawdzili czy producenci czajników elektrycznych „nie mijają się z prawdą”. Przetestowali również różne materiały i substancje pod kątem ich przewodności elektrycznej.

Celem udziału w tego typu wyjściach jest wykształcenie u uczniów umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków. Ponadto, udoskonalili znajomość obsługi m.in..: stopera, wagi, cylindra miarowego, amperomierza i woltomierza. Przekonali się również jak można te urządzenia wykorzystać do pomiarów różnych wielkości fizycznych. Szczególnie istotne było zwrócenie uwagi na jednostki miary, które są nieodłącznym elementem życia codziennego.