Wybory do SU 2015/2016

W czerwcu 2016 r. odbyły się wybory do zarządu Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny. Jego skład jest następujący:

Przewodnicząca SU: Julia Chmiel

Zastępcy przewodniczącej: Klaudia Rybicka, Kacper Mandziński

Protokolant: Alicja Specjał

Członkowie Zarządu: Zuzanna Polaszek, Zofia Górecka

Opiekunem SU jest p. Aleksandra Jurkiewicz