↑ Powrót do Galeria

Obchody Roku Sienkiewiczowskiego 2016/2017

W roku 2016 – Roku Henryka Sienkiewicza, na przełomie listopada i grudnia,  miały miejsce w szkole następujące wydarzenia:
– od 28.11. do 02.12. uczniowie przygotowali gazetki ścienne w klasach „Sienkiewicz bliski uczniom”,
– ogłoszono „Szkolne czytanie Sienkiewicza” podczas  2 dni (1-2 grudnia) na początku każdej lekcji czytaliśmy przez 5 min. wybrany utwór Henryka Sienkiewicza. Wyboru lektury dokonali wcześniej uczniowie na lekcjach wychowawczych,
odbył się konkurs na ilustrację do wybranego utworu pisarza. Przyznano w nim trzy I miejsca: Marcie Furmańskiej z kl. 3c, Mateuszowi Ruszkowskiemu z kl. 2c i Jakubowi Wieczorkowskiemu z kl. 1c. (prace poniżej). Wyróżniono także prace następujących uczniów: Klaudii Kartawy z kl. 1d, Pawła Sadeckiego z kl. 1e, Oliwii Kulikowskiej z kl. 3b i Poli Woźniak z kl. 2c. Gratulujemy!
– przez dwa tygodnie miał miejsce konkurs dot. życia i twórczości Sienkiewicza „Pytasz o Sienkiewicza, odpowiadam!”. Codziennie uczniowie mieli możliwość odpowiedzieć na dwa pytania. W konkursie tym nagrodzono za 1. miejsce – Katarzynę Szeląg z kl. 2d, za 2. miejsce – Alicję Specjał z kl. 3b, a za 3. miejsce – Krystiana Muzalewskiego z kl. 3bKlasą, której uczniowie najliczniej wzięli udział w konkursach, została klasa 3b. Gratulujemy!
– na korytarzu na parterze została przygotowana, we współpracy z biblioteką szkolną, wystawa pt. „My wszyscy z niego… 2016 Rokiem  Henryka Sienkiewicza. Uczniowie zwiedzali wystawę  według ułożonego harmonogramu wizyt klas pod opieką nauczycieli języka polskiego. Na wystawie przedstawiono wszystkie miejsca w Polsce związane z pisarzem. Pojawiło się również drzewo genealogiczne jego rodziny oraz mapa „Bliskie i dalekie podróże Henryka Sienkiewicza”. W gablotach wyłożono książki Sienkiewicza: nowele, powieści, listy, a także płyty i taśmy z ekranizacjami jego dzieł, książki biograficzne oraz kserokopie zdjęć z wizerunkiem pisarza i jego rodziny,
– ogłoszono konkursu na selfie – „Sienkiewicz na wyciągnięcie ręki”: I miejsce – Karina Rucińska z kl. 1c, II miejsce – Maurycy Sokulski z kl. 1c, III miejsce – Julia Chmiel z kl. 3c. Gratulujemy! Opiekun konkursu – p. Anna Stemperska.
Organizatorzy:
Aneta Augustynowicz
Maria Springer
oraz:
Izabela Kamińska-Smolarek
Anna Wiśniewska