↑ Powrót do Galeria

Rajd "Bezpieczna+" 2016/2017

W dniu 20 września 2016 r. nasza szkoła uczestniczyła w rajdzie profilaktyczno–sportowym  Bezpieczna+” pod hasłem Drugi człowiek jest wart tyle samo, co Ty – współfinansowanym ze środków z budżetu państwa w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, którego celem było budowanie prawidłowych relacji międzyludzkich,  a także integracja społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.
Organizatorem rajdu było Gimnazjum nr 21 w Toruniu, partnerem organizacyjnym – „Szkoła Leśna’’ na Barbarce.
Wszyscy uczestnicy  rajdu zostali zapoznani z regulaminem oraz zobowiązani do jego przestrzegania.
Program rajdu obejmował:
marsz na Barbarkę (w trakcie – 3 przystanki z zadaniami dla klas: „Przekazywanie iskierki”, „Rozwiązywanie węzła” oraz „Przechodzenie przez obręcz”),
– zapalenie zniczy w Miejscu Pamięci (wystąpienie uczennicy z SU, uczczenie 1 minutą ciszy),
– przybycie na miejsce – polana dolna,
– gry i zabawy integracyjno-sportowe z udziałem uczniów, rodziców , nauczycieli i innych pracowników szkoły: „Co nas łączy?”- układanie bukietu, „Razem możemy więcej” – piłka  fitness w grze, „Wszyscy jesteśmy wartościowi” – układanie puzzli,
ognisko (pieczenie kiełbasek) / posiłek wegetariański,
podsumowanie rajdu – prezentacja efektów wspólnej  pracy zadaniowej, wręczenie medali okolicznościowych uczestnikom imprezy,
powrót do szkoły.
Wszyscy uczestnicy rajdu, choć zmęczeni – bawili się świetnie, doskonaląc swoje umiejętności interpersonalne w pozaszkolnej przestrzeni edukacyjnej, z wykorzystaniem aktywnych form współpracy. Mieliśmy także możliwość w sposób atrakcyjny i pożyteczny dla zdrowia  wspólnie spędzić czas oraz lepiej się poznać.