↑ Powrót do Galeria

Wizyta w Młynie Wiedzy 2016/2017

21 października 2016 r.  klasy 3b i 3c uczestniczyły w zajęciach w pracowni fizycznej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Uczniowie wykonali dwa doświadczenia: badanie oporu elektrycznego oporników (chyba każdy słyszał o prawie Ohma. W pracowni fizycznej CNMW można eksperymentalnie sprawdzić, czy to prawo można zastosować zarówno dla oporników, jak i dla żarówek) i wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego i badanie cech wahadła matematycznego (przedmioty upuszczone w ziemskim polu grawitacyjnym doznają przyśpieszenia. Zadaniem uczniów było wyznaczenie wartości tego przyśpieszenia za pomocą wahadła matematycznego. Pomiarów dokonywali przy użyciu fotobramek).
Z kolei 24 października 2016 r. uczniowie klasy 2b wzięli udział w projekcie pilotażowym: ekowarsztaty „Niebieska planeta” w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. W ramach projektu, oprócz udziału w warsztatach „Niebieska planeta”, uczniowie zwiedzili wybrane ekspozycje CNMW. Tematyka warsztatów dotyczyła wody. Głównym celem warsztatu jest rozwijanie wśród uczniów świadomości ekologicznej związanej z obiegiem wody w przyrodzie, jej racjonalnym wykorzystaniem i zapobieganiem powstawania nadmiernej ilości ścieków.