↑ Powrót do Galeria

Wystawa "Mieszkamy nad Wisłą" 2016/2017

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając znaczenie Wisły w naszym życiu ogłosił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Włączając się w ogólnopolskie obchody Roku Rzeki Wisły, nasze gimnazjum zorganizowało interdyscyplinarny projekt edukacyjny pod hasłem „Warto żyć nad Wisłą”, którego jednym z elementów jest wystawa „Mieszkamy nad Wisłą”. Z okazji tego wydarzenia uczniom zaproponowano różne formy pracy dydaktyczno-wychowawczej uzupełniające ich wiedzę o królowej polskich rzek – Wiśle.
W okresie od połowy marca do połowy kwietnia br. uczniowie i rodzice będą mogli zwiedzać wystawę przygotowaną przez bibliotekę szkolną. Cele tej wystawy to:
• włączenie się w ogólnopolskie obchody i propagowanie idei Roku Rzeki Wisły,
• wykorzystanie wystawy jako elementu interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego „Warto żyć nad Wisłą”,
• przedstawienie informacji z różnych źródeł o Wiśle – królowej polskich rzek,
• zaprezentowanie książek, artykułów z czasopism, zbiorów kartograficznych
i innych dokumentów ze zbiorów naszej biblioteki i zbiorów prywatnych nauczycieli,
• przedstawienie potencjału przyrodniczego, ekologicznego, ekonomicznego
i kulturowego Wisły,
• ukazanie Wisły w literaturze, czasopismach, malarstwie,
• wzbogacanie i uatrakcyjnianie procesu dydaktyczno-wychowawczego, głównie interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego oraz szkolnego Dnia Projektów,
• propagowanie zasad kulturalnego zachowania się,
• promocja działań szkolnej biblioteki.

Do końca roku 2017 w naszej szkole będzie realizowany interdyscyplinarny projekt edukacyjny pod hasłem „ Warto żyć nad Wisłą”. Cele tego projektu to:
1. Poznanie znaczenia historycznego, gospodarczego, turystycznego znaczenia rzeki Wisły dla Polski i Torunia.
2. Rozwijanie umiejętności obserwacji walorów przyrodniczych rzeki Wisły.
3. Uświadomienie młodzieży znaczenia Wisły dla Polski i miast leżących nad rzeką.
4. Rozwijanie umiejętności kluczowych, poszukiwania informacji w różnych źródłach wiedzy,
5. Integracja i podnoszenie umiejętności pracy w zespole.
W ramach projektu uczniowie, oprócz zwiedzania wystawy, wezmą udział m.in. w konkursie plastycznym „Wisła – rzeka, która ma znaczenie”, konkursie wiedzy dotyczącym znajomości walorów turystycznych, gospodarczych i przyrodniczych rzeki Wisły, przygotują plakaty pod hasłem „Historyczne znaczenie rzeki Wisły dla Torunia”, wezmą udział w wycieczce przyrodniczej do rezerwatu leśnego „Kępa Bazarowa” w celu poznania fauny i flory terenów wzdłuż Wisły, wykonają badanie fizyko-chemiczne jakości rzeki Wisły, pobierając próbki z trzech miejsc w Toruniu oraz wezmą udział w konkursie fotograficznym „Wisła w obiektywie”. Koordynatorem projektu jest p. Łukasz Panfil.