↑ Powrót do Galeria

Zajęcia z pierwszej pomocy 2016/2017

W dniu 30 listopada 2016 r. uczniowie klasy 2b na lekcji biologii spotkali się z ratownikiem medycznym. Pan ratownik przedstawił podstawowe zasad udzielania pierwszej pomocy, które każdy z nas ma obowiązek podjąć, kiedy znajdzie się w takiej sytuacji. Uczniowie praktycznie oceniali stan poszkodowanego, na fantomie wykonywali masaż serca (30 uciśnięć, 2 wdechy). Ponadto uczniowie poznali zasady korzystania z dostępnych w różnych miejscach publicznych automatycznego defibrylatora zewnętrznego w skrócie AED. Jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji (defibrylacja jest to zabieg medyczny polegający na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii). AED po uruchomieniu wykorzystuje komunikaty głosowe oraz rysunki w celu instruowania ratownika podczas reanimacji, która składa się z resuscytacji krążeniowo-oddechowej i defibrylacji. Kiedy AED wykryje rytm serca wskazany do defibrylacji ładuje się i wydaje ostrzeżenie „ nie dotykaj pacjenta, naciśnij przycisk defibrylacji” po wysłuchaniu tego komunikatu ratownik naciska przycisk defibrylacji. Spotkanie było bardzo pouczające, a uczniowie wykazali się dużymi umiejętnościami i wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy. Brawo 2b!