Konkurs Matematyczny Pangea

Piątek, 10 stycznia 2014

godzina 09:00

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 60

W czasie testu nie wolno używać kalkulatorów ani innych pomocy naukowych.

1. Zasady punktowania poprawnych odpowiedzi są następujące:

pytania 1-5 po 3 punkty

pytania 6-10 po 4 punkty

pytania 11-15 po 5 punktów

2. Zadania mają formę testu jednokrotnego wyboru. Na każde pytanie jest 5 odpowiedzi: a, b, c, d, e, z których tylko jedna jest prawidłowa.

3. Dodatkowe obliczenia możesz wykonywać w miejscu opatrzonym napisem brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.

4. Odpowiedzi zakreślane są na specjalnej karcie odpowiedzi. Zawodnik otrzymuje tylko jedną kartę odpowiedzi, której nie należy zginać, zgniatać ani miąć. Po zakończeniu konkursu karty odpowiedzi zbiera nauczyciel.

5. Wszystkie wybierane odpowiedzi muszą być zaznaczone w karcie odpowiedzi.

6. Podczas konkursu można używać tylko ołówka i gumki.

7. W razie jakichkolwiek niejasności ostateczna decyzja należeć będzie do komisji konkursowej Pangea.

8. Instrukcje wypełniania karty odpowiedzi przez ucznia:

a) Na karcie odpowiedzi podaj PANGEA Kod studenta, wpisując po jednej cyfrze w prostokącik. Następnie poniżej każdego z prostokątów zamaluj kółeczko odpowiadające cyfrze wpisanej w prostokąt (dane osobowe uczestnika).

b) Na karcie odpowiedzi możesz używać tylko ołówka- czarnego, B, 2B lub ciemniejszego.

c) Niejednoznaczne wskazanie odpowiedzi będzie traktowane jako jej brak.

9. Używać tylko ołówka (czarny B, 2B lub ciemniejszy) wzór zaznaczania

10. Musisz oddać tylko kartę odpowiedzi osobie nadzorującej egzamin.

POWODZENIA

Szkolny opiekun Konkursu

mgr Ewa Chwiałkowska