↑ Powrót do „Ortomistrz”

„Ortomistrz” – turniej ortograficzno-interpunkcyjny

Oto zadania z II etapu „Ortomistrza” – turnieju ortograficzno-interpunkcyjnego, który odbył się w roku szkolnym 2013/2014:

ORTOMISTRZ 2014 TURNIEJ kliknij

😛

Oto zadania z II etapu „Ortomistrza” – turnieju ortograficzno-interpunkcyjnego, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013:

Zad. 1. Zakreśl wyraz/wyrażenie/nazwę zapisane poprawnie.

o patriotyźmie / o patriotyzmie                     łodzianin / Łodzianin

stułbii / stułbi                                                      hipokryta / chipokryta

wesprzeć / wespszeć                                  Gwiazda Polarna / gwiazda polarna

po mału / pomału                                               zhardzieć / shardzieć

pół – Indianin / półindianin                       śnieżno-biały/ śnieżnobiały

wielki czwartek / Wielki Czwartek            nienajlepszy / nie najlepszy

Do zdobycia 6 punktów.
Czas:  2 min.

Zad 3. Razem, oddzielnie czy z myślnikiem? Zadecyduj, podkreślając wybór:

a) W oberży ćwierćskandynaw/ ćwierć-Skandynaw/ ćwierć Skandynaw w towarzystwie zgrai pseudowikingów / pseudo wikingów/ pseudo-wikingów rzucił w euforii: „Skarb tuż tuż/ tuż-tuż, więc na razie nie mórzmyż się głodem, bom nie na żarty/ nienażarty/ nie nażarty!”.
b) Toteż w okamgnieniu / okamgnieniu/ w oka-mgnieniu spożyli gulasz z parzonymi jarzynami, po czym chwytali wpół na wpół / w pół na w pół przerażone cuddziewczyny/ cud-dziewczyny/ cud dziewczyny.
c) Znaprzeciwka/Z naprzeciwka jego kompani spode łba spozierali na obskurnych nie-tutejszych/ nietutejszych/ nie tutejszych, rozważając, jak by/ jakby ich przepędzić.
d) Zatrzymawszy się w pół/ w pół drogi, półklęczeli/ pół klęczeli/ pół-klęczeli w półmroku nad otchłanią.

Do zdobycia 12 punktów.
Czas: 4 min.

Zad. 2. Utwórz i zapisz poprawnie męskie i żeńskie nazwy mieszkańców:
a) Mazury -… ………………………………………………………………………
b) Azja -… …………………………………………………………………………..
c) Kreta – ……………………………………………………………………………
d) Moskwa – ……………………………………………………………………….
e) Finlandia – ………………………………………………………………………
f) Wielkopolska – …………………………………………………………………
g) Łotwa – …………………………………………………………………………..
h) Połabie -…..…………………………………………………….
i) Somalia – ………………………………………………………..
j) Mauretania – …………………………………………………….

Do zdobycia 10 punktów.
Czas 3 min.

Zad. 4. Uzupełnij poniższe wypowiedzenia znakami interpunkcyjnymi.

Bitwa odbyła się w 300 r p n e

Zaczęli śpiewać znaną piosenkę Szła dzieweczka do laseczka

W II Liceum Ogólnokształcącym im Stefana Batorego w Warszawie co roku odbywają się bale absolwentów tudzież spotkania z ciekawymi ludźmi

Czy zrozumiał o co go wtedy pytali skoro nie dał odpowiedzi ani im ani nawet nam do których  miał przecież zaufanie

Rozmawiali cicho tak aby nie obudzić dziecka

Zatrzymał się i choć było ciepło trząsł się cały od stóp do głów

Rafał niewierzący w nic ani w nikogo ostatecznie stracił poczucie bezpieczeństwa

Ho ho ho jaki duży i jaki mądry

Wschodzi słońce niebo jaśnieje przybierając najrozmaitsze barwy

Jechali jechali  i dojechali wreszcie

Do zdobycia 10 punktów.
Czas 5 min.

Zad. 5. Napisz prawidłowo – wielką lub małą literą:
a) (g)óra (ś)nieżka – ………………………………………………………….
b) (n)izina (s)andomierska – ………………………………………………
c) (ż)ycie (l)iterackie – ………………………………………………………
d) (d)ookoła (ś)wiata – ………………………………………………………
e) (m)orze (b)ałtyk- …………………………………………………………
f) (m)azur (k)ajdaniarski –……………………………………..
g) (k)onstytucja 3 (m)aja – …………………………………….
h) tonacja (a)s – (D)ur – ………………………………………..

Do zdobycia 4 punkty.
Czas 2 min.

Zad. 6. Zapisz partykułę nie łącznie lub rozłącznie. Podaj regułę wyjaśniającą pisownię wyrazów.

(nie)czytając – ………………………………………………………………………
(nie)domaga –……. ………………………………………………………………….
(nie)lekki – …………………………………………………………………………..
(nie)najlżej – ………………………………………………………………………..
(nie)interesuje – …………………………………………………………………….
(nie)czytający – ………………………………………………………………………

Do zdobycia 6 punktów.
Czas 3 min.

Zad. 7. Utwórz przymiotniki od podanych nazw:

a) Sącz – …………………………………………..
b) Susz –…………………………………………..
c) Mielno – ………………………………………..
d) Iłża – ……………………………………………
e) Dąbie – …………………………………………
f) Gorce – …………………………………………
g) Babimost – ……………………………………..
h) Lipno –…………………………………………

Do zdobycia 4 punkty.
Czas 2 min.

Zad. 8. Uzupełnij tekst z Aneksu do Słownika Ortograficznego PWN logicznymi sformułowaniami o łącznej lub oddzielnej pisowni imiesłowów.

Komisja Kultury Języka Polskiego i Rada Języka Polskiego wydają orzeczenia o zmianach w polskiej ortografii.

W 1998 roku prowadzono zasadniczo ……………………………..pisownię partykuły nie z imiesłowami przymiotnikowymi (……………………..i biernymi), niezależnie od tego, czy są użyte w znaczeniu przymiotnikowym czy czasownikowym.

………………………………… pisownię nie z imiesłowami użytymi czasownikowo uznano jednak za nadal…………………………..

Nie z imiesłowami przysłówkowymi zapiszemy zawsze …………………… .

Do zdobycia 5 punktów.
Czas 2 min.

Zad. 9. W łańcuchu ortograficznym podany jest wyraz „rząd”. Wpisz w pozostałe ramki wyrazy z „rz”, które zawsze będą się rozpoczynać ostatnią literą poprzedniego wyrazu.

 

 rząd …………….. ………………. ………………. ………………. ……………….. ………………

Do zdobycia 6 punktów.
Czas 3 min.

Zad 10.

I ciekawy tekst na dokładkę 🙂 Uzupełnij luki wybierając właściwie z nawiasu.

Nicnierobienie, niechby i wywa…………one (ż/rz), z  …………adka (ż/rz)jest  chwalebne. Z………….ymając się (ż/rz), rzekłem więc na przek……….r (ó/u) sobie: „Prze………..eż………….e (ż/rz; ż/rz) prze………….ynarką (ż/rz) na przestrzał miło……..ąb (ż/rz) tuż-tuż obok tui. Znienacka i bez ceregieli ……….ciosaj (s/ś/z) to plugastwo, co zza …….ibiskusa (h/ch) wytrzeszcza cętkowane niby-oczy. Oj, będzież to ko……ba (ś/ź), że hej! Zarazem ………..czyścisz (s/z)   ……..aszcze (h/ch) na wprost transzei i baldachogrono ….…ortensji (h/ch)  naprzeciw grząskiej strużki. Umaisz potem odrzwia, rozsiądziesz się popod nimi i dla relaksu stworzysz limeryk, ot, choćby taki:
Sufra……..ystka  (ż/rz) z Końskowoli
boogie-woogie wspak ……..ępoli (ż/rz),
myląc c-moll i As-dur, gdyż
hyca przy tym wszerz, w dal i wzwyż,
woja…………ując (ż/rz) wśród bemoli
.

Do zdobycia 8 punktów.
Czas 5 min.

***

Oto zadania z II etapu „Ortomistrza ” –  turnieju ortograficzno-interpunkcyjnego,
który odbył się w roku szkolnym 2011/2012:

ZADANIE 1.
Rozgrzewka.
Utwórz jak najwięcej wyrazów, biorąc cząstkę wyrazu z lewej ramki, dodając „ó” lub „u” oraz cząstkę wyrazu z prawej ramki (każdą cząstkę można zastosować kilka razy w różnych wariantach).
Czas: 3 min.; 3 punkty

poł pag mas ó/u wka dnie cik
sk n dr tno rek cha
pos wir tki g nąć

ZADANIE 2.

Czy podane niżej zasady obowiązują w języku polskim? Odpowiadając, zakreśl odpowiednio TAK lub NIE.

1.Przed spółgłoską dźwięczną piszemy wz-, a przed spółgłoską bezdźwięczną piszemy ws-

TAK/NIE

2.Zakończenie –wszy piszemy po spółgłoskach, a zakończenie –łszy po samogłoskach.

TAK/NIE

3.Jeśli temat czasownika kończy się literą s, t, d to bezokolicznika kończy się na –ć.

TAK/NIE

4.W rzeczownikach w celowniku liczby mnogiej piszemy na końcu –om. Zasada ta dotyczy rzeczowników we wszystkich rodzajach.

TAK/NIE

5.Przyimki złożone z samych przyimków piszemy łącznie.

TAK/NIE

6.Bez względu na znaczenie pierwotne lub przenośne wyrażenia przyimkowe piszemy oddzielnie.

TAK/NIE

7.Partykułę nie z przysłówkami, które nie pochodzą od przymiotników piszemy łącznie.

TAK/NIE

8.Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -ja, występującym po c-, s-, z-, mają w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku zakończenie –ii.

TAK/NIE

9.Partykułę nie z formami nieosobowymi zakończonymi na –no, -to zawsze piszemy oddzielnie.

TAK/NIE

10.W tytułach gazet czasopism wydawanych seryjnie tylko pierwszą literę piszemy wielką.

TAK/NIE

Czas 7 min.; 10 punktów

ZADANIE 3.

Stosując wielkie i małe litery, poprawnie zapisz podane w nawiasach nazwy.

1. Brat Józef słynął wśród ……………………………………(BERNARDYNÓW) ze znajomości ziołolecznictwa.

2. W leżącej nieopodal wsi właśnie rozpoczęły się ……………………………….(DOŻYNKI).

3. To w …………………………………(WIELKI CZWARTEK) kościół obchodzi pamiątkę ustanowienia ……………………(MSZY).

4. Z………………………………(WIEŻY EIFFLA) rozciąga się cudowny widok na cały Paryż.

5. Po ukończeniu liceum zamierzam studiować w …………………………………………………….. (AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ WE WROCŁAWIU).

6. Na lekcjach historii uczyłem się o ………………………………………………………. …………….. …………………………………………………………………………………….(POKOJU TORUŃSKIM, TRAKTACIE WERSALSKIM, KONGRESIE WIEDEŃSKIM).

7. Dotąd nie wiem, w której części świata leży……………………………………….(PUSTYNIA NAMIB)

Czas 3 min.; 7 punktów

ZADANIE 4.

Dobierz pasujące do kontekstu wyrażenia z ramki. Zastąp je skrótami. Zapisz poprawnie.

między innymi, ciąg dalszy, doktor, bieżący miesiąc, godzina, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, osiemnaste (urodziny), magister, ulica, to jest.

Spotkałam dziś wielu znajomych, ……………….najlepszą przyjaciółkę ……….. Ewę Włodarczyk .Umówiłyśmy się na spotkanie, odbędzie się ono 12 …………… o ………….13.00    w Auli UMK w Toruniu. Ustaliłyśmy coś, a……………. naszej rozmowy Ewa streści ……………  Nowakowi. Prowadzimy właśnie negocjacje z firmą BASIC ………………… . Od wczoraj przeniesioną na ………………..Tuwima 20. Zawodowe spotkanie z przyjaciółką ,…………….takie, jak to w Auli UMK, odbywa się często. Wolę jednak urodzinowe przyjęcia. Z okazji …………… urodzin córki ofiaruję jej książkę.
Czas: 4 min.; 5 punktów

ZADANIE 5.

Podane ciągi liter podziel pionowymi kreskami, by powstały poprawnie zapisane wyrażenia lub zwroty.

1. zamieszkałwnowowybudowanymdomunaprzeciwkokina

2. niełatwybyłsprawdzianzamiastcałogodzinnegotestu

3. niezadługobędąwakacjeoktórychmarzęnacodzień

4. zorientowałsięponiewczasieidącnaokoło

5. zjadłnaprędceciężkostrawnyposiłek

6. nasuperlekcjiprzyrodypoznałemnibyjagody

7. przeciąćtrzebabytowzdłużiwszerz

8. naprawdęnogiugięłysiępodemną

Czas: 3 min.; 8 punktów

ZADANIE 6.

Zapisz razem, osobno lub z myślnikiem.

1. żółty, zielony –

2. ciemny, niebieski –

3. narodowy, wyzwoleńczy –

4. polski, niemiecki –

5. męski, osobowy –

6. nowy, wybudowany –

7. społeczny, polityczny –

8. stary, kawalerski –

9. teoretyczny, naukowy –

10. północny, zachodni –

Czas 3 min.; 10 punktów

ZADANIE 7.

Ułóż puzzle, powstałą zasadę ortograficzną zapisz na kartce.

Czas 5 min.; 5 punktów

ZADANIE 8.

Do poniższych form dopisz (razem lub oddzielnie) partykułę nie.

……….winność                                                     – ……….wiele jest wart

…….…wstyd wam                                                – ………. najmądrzej postąpił

……… milknące odgłosy                                    – ………..którzy ludzie

……….dostatecznie                                             – ………..zamykana torba

– ……… przystąpiono do porządków                   – ………..zbyt rozsądnie

……….widząc                                                        – ………..wielki, ale mały budynek

……….jeden z nas                                               – ………..zmrużywszy oka

Czas 3 min.; 7 punktów

ZADANIE 9.

Uzupełnij zadania odpowiednimi znakami interpunkcyjnym: przecinkami, dwukropkami, kropkami.

Na stole pojawiły się wkrótce smakowitości ściśle mówiąc różne gatunki mięs ryb sałatki przystawki słowem czego dusza zapragnie

Notesy ze streszczeniami tudzież cytatami świadczyły o gruntownym studiowaniu utworów zarówno Żeromskiego jak również Konopnickiej

Nie miała już ani chęci ani sił do dalszej pracy

Moi koledzy skończywszy rozwiązywać zadania  wyszli już ze szkoły

Nazwy mieszkańców miast piszemy małą literą na przykład warszawianin łowiczanin paryżanin

Akcja rozgrywa się początkowo na wsi potem w małym mieście a na końcu w stolicy Warszawie

Nowela H Sienkiewicza pt „Hania” (wyd w 1880 r w t 1 „Pism”) jest częścią tryptyku w skład którego wchodzą nowela „Stary sługa” i nowela „Selim Mirza” (wyd w t 4 „Pism”)

Dnia 15 listopada 2011 roku między godziną piętnastą a szesnastą odbył się w naszej szkole koncert.

Czas 5 min.; 8 punktów

ZADANIE 10.

Na koniec, wpisz odpowiednio: rz, ż, ó, u, ch, h.

– m…..yło                                            – …..ichot

– o…..yda                                           – ptasia …..ałastra

……uligan                                       – czmy…..nąć

– g…..eg…..ółki                                 – opr…..szyć

– rzecz…..łka                                      – nie majstr……j tam

…..eremie                                        – …..yże króliki

……mudny                                     – uwa…..ony w słodkim sosie

.…..andra                                         – …..ę……ący

Czas 3 min.; 8 punktów