Aktualności

***

VII edycja Wojewódzkiego Konkursu Ścieżki Fizyczno-Ekologiczne odbędzie się 20 maja 2017 r. !

Regulamin ŚFE_EDYCJA VII

***

Konkurs „Ścieżki Fizyczno – Ekologiczne” organizowany jest od 2011 roku. Pomysłodawcą i organizatorem jest
od początku p. Wojciech Olszewski – nauczyciel fizyki w Gimnazjum nr 21 w Toruniu. Współorganizatorami są Dyrekcja Szkoły i nauczyciele przedmiotów przyrodniczych. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Od 2012 roku patronat nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu. W tym roku liczymy także na mecenat  Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu oraz Polskiego Stowarzyszenia  Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Urzędu Miasta Toruń.

Tegorocznym hasłem przewodnim jest: „Fascynująca Ziemia to jest to!”

Uczniowie rywalizują w trzyosobowych drużynach o puchar przechodni Dyrektora Gimnazjum nr 21 im. Tony’ego Halika w Toruniu oraz o cenne nagrody dla siebie i swoich szkół.

Celem konkursu jest propagowanie i poszerzanie wiedzy z zakresu fizyki i ekologii oraz wdrażanie
do ekologicznego myślenia i postępowania.

Kurator Oświaty w Bydgoszczy doceniając konkurs umieścił informację o nim na swojej stronie jako jeden
z  Przykładów dobrych praktyk w szkole. Jest to dla konkursu wielkie wyróżnienie!

 www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?start=pdp&funk=2&funk_id=125

Zapraszamy do zapoznania się z historią poszczególnych edycji konkursu oraz jego sponsorami.

Zapisz