↑ Powrót do Poprzednie edycje

II edycja

  

                                                 

 

Relacja z Wojewódzkiego Konkursu „Ścieżki Fizyczno – Ekologiczne”

II EDYCJA

Dnia 19 maja 2012 r. w Gimnazjum nr 21 im. Tony’ego Halika odbyła się II edycja Wojewódzkiego Konkursu Ścieżki FizycznoEkologiczne”.

Do konkursu przystąpiło 9 czteroosobowych drużyn z Torunia i okolic: Gimnazjum nr 3 w Toruniu, Gimnazjum nr 7 w Toruniu, Gimnazjum nr 15 w Toruniu, Gimnazjum nr 21 w Toruniu, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu, Gimnazjum w Unisławiu, Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich, Gimnazjum w Górsku, Publiczne Gimnazjum w Nowem.

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas gimnazjalnych z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Głównym jego celem ogólnym jest poszerzanie i propagowanie wiedzy, głównie z zakresu fizyki, ale także ekologii.

Ideą przewodnią konkursu (potwierdzoną niekłamanym sukcesem I edycji konkursu) jest przeświadczenie, iż przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi, wskazania im potrzeby łączenia informacji z różnych dziedzin oraz wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy, która jest niezbędna do funkcjonowania w aktualnej rzeczywistości.

Organizatorem konkursu był mgr Wojciech Olszewski, nauczyciel fizyki w Gimnazjum nr 21 im. Tony’ego Halika w Toruniu.

Tegoroczna edycja konkursu została przeprowadzona pod patronatem: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty; Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konkurs, tak jak rok wcześniej, składał się z trzech części.

Część I polegała na rozwiązaniu testu oraz zadań problemowych (rachunkowych i doświadczalnych) z zakresu podstawy programowej fizyki dla klas I, II, III gimnazjum, jak i z zakresu szeroko rozumianej ekologii. Część II to samodzielne wykonanie i udokumentowanie doświadczenia. Część III natomiast obejmowała przygotowanie przez uczniów pracy w formie filmu lub prezentacji w programie PowerPoint. Tegorocznym hasłem przewodnim konkursu było  „Źródła energii odnawialnej – to jest to!”

Sponsorami cennych nagród w tej edycji byli: Urząd Marszałkowski w Toruniu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, oraz spółka Neuca.

Pozycje książkowe uczestnicy konkursu otrzymali od: Wydawnictwa Naukowego PWN, a także od wydawnictw podręczników szkolnych – Operonu, Nowej Ery, Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Gimnazjum nr 21 odniosło podwójny sukces. Oprócz bardzo dobrej organizacji całego konkursu, jury, w składzie:

  1. prof. dr hab. Franciszka Firszta – WFAiIS UMK w Toruniu,
  2. dr Józefiny Turło – Instytut Fizyki UMK w Toruniu,
  3. mgr Ewy Rojewskiej – dyrektor Gimnazjum nr 21 w Toruniu i
  4. mgr Elżbiety Supczińskiej – animator kultury

przyznało szkole I miejsce.

Drużynę Gimnazjum nr 21 reprezentowali  Natalia Gręźlikowska – kl. 3e, Mateusz Fic – kl. 2b, Aleksandra Kołodziejska – kl. 2c, Jakub Wirfel – kl. 1d. Zwycięzcy otrzymali puchar przechodni Dyrektora Gimnazjum nr 21 im. Tony’ego Halika w Toruniu.

Fot. 1 Laureaci pierwszego miejsca, z lewej, górny rząd – nauczyciel fizyki – mgr Wojciech Olszewski.

II miejsce zajęło Gimnazjum nr 7 (Szkoła Mistrzostwa Sportowego) w Toruniu w składzie: Igor Cudnik, Marta Ornowska, Monika Ulatowska, Łukasz Korzestański – opiekun mgr Wojciech Olszewski i mgr Lucyna Grzelińska,

Fot. 2 Laureaci drugiego miejsca, z prawej Dyrektor Gimnazjum Nr 21 w Toruniu, mgr Ewa Rojewska.

a III miejsce – Publicznemu Gimnazjum w Nowem, w składzie: Patryk Zgubiński, Paweł Petla, Jakub Rosenkiewicz, Tomasz Kuciński – opiekun mgr Ewa Sałek.

Fot. 3 Laureaci trzeciego miejsca, z lewej na pierwszym planie – mgr Ewa Sałek.

 

Fot. 4 Uczestnicy II edycji Wojewódzkiego Konkursu Ścieżki Fizyczno – Ekologiczne,  przed budynkiem Gimnazjum nr 21 im. Tony’ego Halika w Toruniu.

Od Redakcji – Artykuł w czasopiśmie Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, Tom nr 38 (2/2011) – Relacja z konkursu „Ścieżki Fizyczno – Ekologiczne” (I edycja).

 
Galeria zdjęć II edycji konkursu
 
Wyniki II edycji konkursu
 
Regulamin II edycji konkursu
 
Sponsorzy II edycji