Wyniki egzaminu Egzaminatorów Tabliczki Mnożenia

Uczniowie, którzy najlepiej zdali egzamin w dniu 23.09.2015

otrzymują tytuł Egzaminatora Tabliczki Mnożenia

podczas V Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

oraz

cząstkowe oceny bardzo dobre z matematyki