↑ Powrót do Szkoła

„Bezpieczna+”

Informacja o realizacji rządowego programu „Bezpieczna+” w Gimnazjum nr 21 im.Tony’ego Halika w Toruniu


W ramach ogłoszonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r. poz. 972) G21 opracowało i złożyło wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych i wychowawczych, które szkoła zaplanowała do realizacji do końca roku 2016. Zadanie jest współfinansowane w wysokości 80% kosztów z budżetu państwa w ramach realizacji
ww. programu, 20% to wkład własny Gminy Miasta Toruń.

Cele ogólne naszych działań to: budowanie pozytywnego klimatu szkoły i klasy, w szczególności poprzez budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, więzów między uczniami, realizacji działań antydyskryminacyjnych
i włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz integrację szkoły z lokalnym środowiskiem szkoły.

Opracowany przez zespół nauczycieli pod kierownictwem dyrektor Ewy Rojewskiej harmonogram działań przewiduje następujące przedsięwzięcia:

Lp. Działanie Data
1 Rajd profilaktyczno-sportowy integrujący uczniów, rodziców i nauczycieli pod hasłem: „Drugi człowiek jest wart tyle samo, co Ty!”- link 20 września 2016r.
2 Debata dla uczniów: „Czy niepełnosprawny znaczy gorszy?” 7 grudnia 2016r.
3 Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla uczniów o obniżonych kompetencjach interpersonalnych, przejawiających zachowania problemowe, o specjalnych potrzebach edukacyjnych I grupa 6, 13, 20, 27

października 2016r.

II grupa 10, 17, 24 listopada 2016r.

1 grudnia 2016r.

4 „Dialog i Tolerancja – Szkolna Kampania  budowania pozytywnych relacji rówieśniczych w szkole”

 

Tworzenie Klasowego Kodeksu Zachowania – klasy pierwsze 4 listopada 2016r.
Tworzenie Książki szkolnych bohaterów – klasy drugie i trzecie 4 listopada 2016r.
Międzynarodowy Dzień Tolerancji

·        prezentacja filmów uczniowskich na ten temat dla klas pierwszych połączone z dyskusją,

·        gra edukacyjna na temat tolerancji.

16 listopada 2016r.
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

·        jesienne drzewko życzeń i podziękowań,

·        „słodki dzień” – przygotowanie i sprzedaż domowego ciasta (cegiełek na pomoc świąteczną dla potrzebujących),

·        dzień bez pytania,

·        specjalne klasowe pozdrowienia każdego oddziału.

21 listopada 2016r.
Specjalny numer gazetki szkolnej „Oczko 21” 4 listopada 2016r.
         

Jak w każdym działaniu, do pozytywnych efektów potrzebna jest współpraca – z Państwem, z rodzicami naszych uczniów.

  1. Zapraszamy Państwa do udziału we wspólnym rajdzie na Barbarkę. Chcemy, byście Państwo uczestniczyli z nami w zabawach i zadaniach, które przygotował zespół. Prosimy o wytypowanie 2-3 rodziców z każdej klasy, którzy powędrują z nami, wezmą udział w zabawach integracyjnych, zjedzą z nami wspólny posiłek. Wychowawców poproszę o sporządzenie spisu tych osób (ewentualnych osób rezerwowych, jeśli nie wypełnimy limitu min.2 rodziców z klasy).

Włączcie się Państwo w pozostałe działania:

  1. zmobilizujcie swoje dzieci, które otrzymają imienne zaproszenia od pedagogów, do udziału w warsztatach. W czasie czterech popołudniowych spotkań, umilonych poczęstunkiem, kształcić będą w odmiennej od szkolnej rzeczywistości atmosferze, umiejętności psychospołeczne, interpersonalne.
  2. wspomóżcie nas w organizacji „słodkiego dnia” poprzez przygotowanie, jak dotychczas, doskonałych wypieków domowych, a może czegoś oryginalnego, jak np. pierogów czy naleśników.
  3. Zaopatrzcie się w czasie listopadowych zebrań w specjalny numer gazetki szkolnej poświęcony tematyce „Dialogu i tolerancji”.
  4. Wesprzyjcie swoje dzieciaki w przygotowaniach do debaty na temat niepełnosprawności, skorzystajcie z naszych zaproszeń.

Zapoznajcie się Państwo z Regulaminem rajdu, jego programem i wesprzyjcie nasze wysiłki! Siła jest we wspólnocie, tylko razem możemy osiągnąć sukces, jakim będzie podniesienie u Państwa dzieci, a naszych uczniów, poziomu umiejętności współpracy i współdziałania w zespole, co pozytywnie wpłynie na jakość relacji z innymi ludźmi i przyczyni się do poprawy klimatu szkoły.

 

Debata „Czy niepełnosprawny znaczy gorszy?”

7 grudnia 2016 r. na 3 i 4 godzinie lekcyjnej odbyła się w naszym gimnazjum debata panelowa „Czy niepełnosprawny znaczy gorszy?”. Debata ta była ostatnim punktem projektu realizowanego w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”. Wzięli w niej udział uczniowie klas trzecich i kilkoro uczniów z klas drugich. Gośćmi spotkania były Panie bibliotekarki z Ośrodka Czytelnictwa Osób …

Pokaż strony »

Działania na rzecz tolerancji i dialogu

W ramach realizowania programu „Bezpieczna+” rozpoczęliśmy w listopadzie „Szkolną Kampanię budowania pozytywnych relacji rówieśniczych w szkole – Dialog i Tolerancja”. Oto nasze działania: Na godzinach wychowawczych 4 listopada 2016 r. uczniowie klas pierwszych przygotowywali Klasowe Kodeksy Zachowania. Kodeksy poszczególnych klas zostały umieszczone w holu szkoły w widocznym miejscu. W tym samym czasie uczniowie klas drugich …

Pokaż strony »

Warsztaty „Bezpieczna+”

W październiku, listopadzie i grudniu tego roku (w ramach Rządowego Programu ,,Bezpieczna+”) w naszej szkole odbywają się warsztaty umiejętności psychospołecznych dla uczniów klas pierwszych, podczas których uczniowie dowiadują się jak: – umiejętnie komunikować się z innymi, – przyjaźnie współdziałać w grupie rówieśniczej, – podwyższyć samoocenę oraz miło spędzić czas z innymi. Zajęcia są realizowane przez pedagogów …

Pokaż strony »

Specjalny numer gazetki szkolnej „Oczko21”

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością pierwszego w tym roku szkolnym numeru naszego pisemka. Jest on w zdecydowanej większości poświęcony tematyce tolerancji, integracji i relacji rówieśniczych [aby otworzyć obraz w pełnej wielkości należy na niego kliknąć]:

Pokaż strony »

Rajd „Drugi człowiek jest wart tyle samo, co TY!”

Rajd profilaktyczno-sportowy integrujący uczniów, rodziców i nauczycieli pod hasłem: „Drugi człowiek jest wart tyle samo, co Ty!”  Regulamin rajdu – pobierz Relacja z rajdu i galeria zdjęć – kliknij Filmik z rajdu przygotowany przez szkolną telewizję TV21 (obejrzyj koniecznie):  

Pokaż strony »