Doradztwo zawodowe

ORIENTACJA I DORADZTWO ZAWODOWE

Wybór przyszłej szkoły ponadgimnazjalnej oraz zawodu jest ważną decyzją, przed którą stoi każdy uczeń kończący gimnazjum.

Uczniowie!
Już od pierwszej klasy gimnazjum powinniście mieć świadomość, że w klasie trzeciej będziecie musieli podjąć ważną dla siebie decyzję o przyszłej ścieżce edukacyjnej. Abyście byli w stanie to zrobić, powinniście posiadać wiedzę na temat własnych zdolności, mocnych stron, umiejętności, a także wiedzę o zawodach i możliwych ścieżkach edukacji.

TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół:

– liceum ogólnokształcące,

– technikum,

– zasadniczą szkołę zawodową/szkołę branżową

Co warto wiedzieć o liceum ogólnokształcącym?

Jest to szkoła, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Nauka trwa 3 lata. Absolwenci liceów ogólnokształcących po ukończeniu ostatniej klasy uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych. Po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.
Dotychczasowe 3-letnie licea ogólnokształcące staną się 4-letnimi liceami ogólnokształcącym dopiero z dniem 1 września 2019 r.
1 września 2020 r. rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzone już postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
Do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do 31 sierpnia 2022 r. w oddziałach dotychczasowego trzyletniego liceum uczyć się będą ostatni absolwenci wygaszonego gimnazjum.

Co warto wiedzieć o technikum ?

Technikum łączy zalety kształcenia zawodowego i ogólnego. Na zakończenie tego typu szkoły uczeń może uzyskać świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje. Nauka w technikum trwa 4 lata.
W programie są zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe. Absolwenci mają otwarte drzwi zarówno na studia wyższe (po ukończeniu technikum to również jest możliwe), jak i na rynek pracy. Korzystając z tego, że ma się wykształcenie średnie, można zapisać się do szkoły policealnej, żeby uczyć się nowego zawodu lub rozpocząć studia na kierunku zgodnym z zawodem lub innym niż zawód wyuczony w technikum. Absolwent technikum może także skorzystać z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Dotychczasowe 4-letnie technikum  zostanie przekształcone w pięcioletnie technikum dopiero od 1 września 2019 roku. Do roku 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do dotychczasowego czteroletniego technikum (dla absolwentów gimnazjum), natomiast na rok szkolny 2019/2020 i późniejsze lata rekrutacja będzie prowadzona do pięcioletniego technikum (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej).

Co warto wiedzieć o zasadniczej szkole zawodowej/szkole branżowej?

Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Od roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się rekrutacja kandydatów do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017-2018, 2019-2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 rekrutacja uwzględniająca absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej. W okresie przejściowym (lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019) branżowe szkoły I stopnia będą prowadziły klasy dotychczasowej 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej (odpowiednio klasa druga i trzecia). Uczniowie tych klas otrzymają świadectwa i dyplomy ustalone dla dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej. Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym, uruchomienie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.
Większość zajęć w tego typu szkołach ma charakter praktyczny. W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia odbędzie się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej.
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.
II stopień branżowej szkoły będzie funkcjonował w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Zmiany w szkolnictwie zawodowym obowiązujące od 2012 r.

           Najważniejsza innowacja w kształceniu zawodowym polega na tym, że w zawodach wyodrębniono kwalifikacje. Kwalifikacja to część zawodu stanowiąca spójny zbiór wiedzy, umiejętności  i kompetencji, jaką zdobywa uczeń w zasadniczej szkole zawodowej lub technikum. W zależności od tego jak bardzo złożony jest zawód w jego skład może wchodzić jedna, dwie lub trzy kwalifikacje. Zawody z jedną kwalifikacją najczęściej nauczane są w szkołach zawodowych, a z dwiema lub trzema – w technikach.

Gdzie szukać informacji o szkołach ponadgimnazjalnych?

Źródła informacji o szkołach ponadgimnazjalnych:

  • przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych,
  • Targi Edukacyjne, prezentacje szkół ponadgimnazjalnych,
  • Drzwi Otwarte szkół, akcje promocyjne szkół,
  • informatory szkolne, broszury, ulotki,
  • instytucje, które zajmują się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów informacji zawodowej,
  • strony internetowe szkół ponadgimnazjalnych,
  • lokalna prasa,
  • tzw. ,,poczta pantoflowa’’.

Uwaga uczniowie klas trzecich!

Oto adres strony naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych:

https://torun.e-omikron.pl/

Tu w „informatorze o ofercie” klikając w zakładkę wyszukaj” znajdziecie informacje o interesujących was typach szkół ponadgimnazjalnych i i ich ofercie.

Źródła:
U.M. Fiała Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum. Poznań 2009. ISBN 978-83-61249-13-9
http://reformaedukacji.men.gov.pl
https://men.gov.pl/

Bibliografia – doradztwo zawodowe

MATERIAŁY Z DORADZTWA ZAWODOWEGO dostępne w księgozbiorze biblioteki szkolnej Gimnazjum nr 21 w Toruniu Katarzyna Druczak: Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 2013. ISBN 978- 83-64108-10-5 Katarzyna Druczak, Marzena Mańturz, Magdalena Mrozek: Rozwijam skrzydła. Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego. Warszawa: …

Pokaż strony »

Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych

Uwaga uczniowie klas trzecich! Oto adres do systemu elektronicznego wspomagającego rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń: https://torun.edu.com.pl W systemie możliwe jest przeglądanie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych. Informacje o każdej szkole oraz zaplanowanych oddziałach znajdują się w zakładce ,,OFERTA”. Uczniowie gimnazjów prowadzonych przez m. Toruń logują się do systemu (zakładka „Zaloguj się”) wprowadzając login i hasło …

Pokaż strony »

Portal doradztwa edukacyjno-zawodowego

Na stronach portalu można znaleźć informacje, które pomogą w wyborze drogi kształcenia oraz w wyborze lub zmianie drogi zawodowej. Mapa prowadzi do 16 portali wojewódzkich, gdzie znajdują się informacje na poziomie regionalnym (klikamy np. w kujawsko-pomorskie). Zachęcamy do skorzystania: http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/ Szczególnie polecamy zakładki: Vademecum doradztwa zawodowego – Metodyka i narzędzia diagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów oraz publikacje …

Pokaż strony »

Mapa szkół zawodowych

Mapa szkół zawodowych została stworzona po to, by przede wszystkim gimnazjaliści i ich rodzice mieli szansę poznać ofertę szkół zawodowych działających w ich okolicy. Być może skłoni ich ona do rozważenia wyboru zawodowej ścieżki edukacji. Na mapie można znaleźć technika i zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży z terenu całego kraju. Umieszczono tam również m.in. informacje o zawodach, …

Pokaż strony »

Portal edukacyjny edu.tvp.pl

Drodzy Uczniowie! Na tej stronie prezentujemy portal edukacyjny edu.tvp.pl który został utworzony w ramach porozumienia Ministerstwa Edukacji Narodowej  i Telewizji Polskiej. Znajdziecie tu programy dotyczące szkolnictwa zawodowego, a także wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Portal grupuje wiedzę w kategoriach tematycznych: język polski, języki obce, nauka i technologie, matematyka, historia, geografia, nauka o człowieku, kultura, …

Pokaż strony »