↑ Powrót do Doradztwo zawodowe

Bibliografia – doradztwo zawodowe

MATERIAŁY Z DORADZTWA ZAWODOWEGO dostępne w księgozbiorze biblioteki szkolnej
Gimnazjum nr 21 w Toruniu

 1. Katarzyna Druczak: Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 2013. ISBN 978- 83-64108-10-5
 2. Katarzyna Druczak, Marzena Mańturz, Magdalena Mrozek: Rozwijam skrzydła. Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 2013. ISBN 978- 83-64108-11-2
 3. Hanna Hamer: Rozwój umiejętności społecznych. Jak skuteczniej dyskutować i współpracować. Warszawa: Veda 1999. ISBN 83-85584-65-X
 4. Krystyna Kucharska: Przed trudnym wyborem [w] Biblioteka w Szkole nr 5/1999, s.13-15
 5. Materiały metodyczno – dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów [Cz. 1 Podstawy rozwoju zawodowego młodzieży. Cz.2 Metody aktywizujące i techniki pracy z grupą. Cz.3 Gry i ćwiczenia grupowe]. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 2006. ISBN 83-88780-70-0
 6. Joanna Minta: Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 2012. ISBN 978-83-88780-97-4
 7. Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 2013. ISBN 978-83-64108-02-0
 8. Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer: Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. Broszura dla rodziców. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 2013
 9. Magdalena Pikoszewska: Podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowej przez młodzież gimnazjalną [w] Wychowanie na Co Dzień nr 9/2008, s.19-23
 10. Przewodnik dla rodzica. Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego. Warszawa: Ecorys Polska Sp. z o.o.
 11. Przewodnik edukacyjny dla nauczyciela. Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego. Warszawa: Ecorys Polska Sp. z o.o.
 12. Przewodnik edukacyjny dla ucznia. Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego. Warszawa: Ecorys Polska Sp. z o.o.
 13. Małgorzata Rosalska: Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 2012. ISBN 978-83-88780-96-7
 14. Henryk Skłodowski, Tomasz Kucharski: Kwestionariusze do badania predyspozycji i umiejętności zawodowych niezbędne przy wyborze zawodu i kierunku studiów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2002. ISBN 83-7322-203-0
 15. Małgorzata Solecka-Koplin: Zarządzanie karierą: wyznaczanie celów życiowych [w] Biblioteka w Szkole nr 12/2013, s. 10-11
 16. Bożena Wojtasik: Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 2011. ISBN 978-83-88780-92-9

+ Scenariusze zajęć z ćwiczeniami dla klas I: Blok tematyczny – Samopoznanie

+ Scenariusze zajęć z ćwiczeniami dla klas II: Blok tematyczny – Poznajemy zawody

Zachęcamy do korzystania!