↑ Powrót do Doradztwo zawodowe

Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych

Uwaga uczniowie klas trzecich!

Oto adres do systemu elektronicznego wspomagającego rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń:

https://torun.edu.com.pl

W systemie możliwe jest przeglądanie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych. Informacje o każdej szkole oraz zaplanowanych oddziałach znajdują się w zakładce ,,OFERTA”. Uczniowie gimnazjów prowadzonych przez m. Toruń logują się do systemu (zakładka „Zaloguj się”) wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach. Więcej szczegółów pod podanym wyżej linkiem.

Udostępniamy także: Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym…
oraz Szczegółowe zasady elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w roku szkolnym 2016/2017