↑ Powrót do Szkoła

Historia Szkoły

W związku z reformą oświaty uchwałą Rady Miejskiej Torunia z dnia 11 marca 1999 roku powołano Gimnazjum nr 21 w Toruniu. W budynku przy ulicy Gustawa Morcinka 13 od 1964 roku istniała Szkoła Podstawowa nr 21.
Do 2004 roku funkcjonowały obie szkoły.
Pierwszym Dyrektorem Gimnazjum nr 21 w Toruniu został p. Eugeniusz Bednarkiewicz, a Wicedyrektorem Gimnazjum nr 21 – p. Anna Kużel.
1 września 1999 roku pierwsi gimnazjaliści, głównie absolwenci SP nr 21 rozpoczęli rok szkolny 1999/2000.
W czerwcu 2000 roku Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 21, uwzględniając opinię społeczności szkolnej, przyjęła wniosek o podjęciu działań, które miały wyłonić patrona szkoły. W demokratycznych wyborach, przeprowadzonych
w 2001 roku zwyciężył, uzyskując bezwzględną większość głosów, Tony Halik – słynny podróżnik, urodzony
w Toruniu. 15 marca 2001 roku Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 21 przyjęła odpowiedni program działań
i sformułowała wniosek do Rady Miasta Torunia.
13 września 2001 roku Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę nadającą Gimnazjum nr 21 w Toruniu imię – Tony’ego Halika.
24 stycznia 2002 roku, w 81. rocznicę urodzin patrona, odbyło się uroczyste nadanie naszemu gimnazjum imienia Tony’ego Halika, przekazanie szkole sztandaru i odsłonięcie pamiątkowej tablicy patrona w holu na parterze
z udziałem małżonki T. Halika – pani Elżbiety Dzikowskiej.
Wizerunek sztandaru to efekt pracy wielu osób, m.in. pani Iwony Langowskiej, Marty Starzak, pana Zbigniewa Przybysza, pana Leszka Wieczorka, pana dyrektora Eugeniusza Bednarkiewicza i pana Kazimierza Szajbacha.
Z kolei pani Małgorzata Padyjasek stworzyła Hymn Szkoły, do którego muzykę napisał pan Tomasz Centkowski.
Nasze gimnazjum prowadziło klasy, w których rozszerzono naukę języków obcych, matematyki, informatyki, zwracano szczególną uwagę na turystykę i ekologię.
W roku 2004 połączono Gimnazjum nr 21 z Gimnazjum nr 13. Na czele stanął p. Dyrektor Eugeniusz Bednarkiewicz, wicedyrektorami zostali: p. Anna Kużel i p. Jerzy Wiśniewski, dotychczasowy wicedyrektor Gimnazjum nr 13 w Toruniu. W tym czasie uczyli się tu uczniowie w klasach od „a” aż do „i”.
W 2005 roku odbyło się uroczyste pożegnanie pana Dyrektora Eugeniusza Bednarkiewicza, który odszedł
na zasłużoną emeryturę. 1 września tego roku nowym Dyrektorem została p. Ewa Rojewska, dotychczasowy nauczyciel polonista naszej szkoły. W roku 2011 rozpoczęła się jej druga kadencja.
Szkoła szczególnie troszczy się o uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych. W 2007 roku utworzono pierwszą klasę terapeutyczną. Obecnie prowadzimy klasy terapeutyczne na każdym poziomie. Zatrudnionych jest wielu specjalistów terapeutów, a nauczyciele wciąż zdobywają nowe kwalifikacje w tym zakresie. Nauczyciele wciąż zdobywają nowe kompetencje i umiejętności, stosują nowoczesne metody pracy z uczniami, wychowania
i nauczania. Dzięki swojej wiedzy i zaangażowaniu rozwijają uzdolnienia i zainteresowania uczniów. W szkole działają: klub turystyczny, interdyscyplinarne koło biologiczno-chemiczne, koło ortograficzne, koło „Miłośników Włoszczyzny”, jest redagowana gazetka szkolna „Oczko 21”. W gimnazjum rozwijane są z powodzeniem sportowe pasje nastolatków: możemy poszczycić się sukcesami lekkoatletycznymi wielu z nich, mistrzostwem Torunia w unihokeju, zajęciami tenisa stołowego, aerobikiem, grami zespołowymi.
Tradycją naszego gimnazjum stały się konkursy „ Ekologiczne Potyczki”( o randze konkursu wojewódzkiego), „Ortomistrz”, aktywne obchody Święta Niepodległości z zastosowaniem gier ulicznych oraz obchody Święta Szkoły
w urodziny T. Halika. Możemy się pochwalić systemem nagradzania uczniów „Sukcesik”.
Placówka uległa licznym przeobrażeniom. Aby mogła sprostać wymogom XXI wieku, została wyposażona w tablicę interaktywną, rzutniki, laptopy, inne nowoczesne pomoce dydaktyczne. W odnowionej bibliotece można skorzystać z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Urządzono przyjazny gabinet terapeuty i psychologa. Pojawiła się mała sala gimnastyczna do ćwiczeń gimnastycznych i tańca, a jesienią 2009 roku – kompleks boisk „Orlik 2012”.

Przeprowadzony został kapitalny remont sanitariatów, w salach lekcyjnych są nowe, kolorowe podłogi i meble,
a w roku szkolnym 2011/2012 na korytarzach – szafki dla uczniów.

W latach 2010/2011 przeprowadzono termomodernizację budynku. Nowa barwna elewacja budzi podziw wszystkich odwiedzających. Szkoła wypiękniała i stała się nowoczesna.

Patron szkoły – Tony Halik

Tony Halik 1921-1998 Tony Halik – właściwie nazywał się Mieczysław Sędzimir Antoni Halik. Urodził się 24 stycznia 1921 r. w Toruniu przy ul. Prostej 8. To polski podróżnik, dziennikarz, pisarz, operator filmowy, fotograf, autor programów telewizyjnych o tematyce podróżniczej, które tworzył wraz z żoną Elżbietą Dzikowską. Każdy z tych programów rozpoczynał się od słów: „urodził …

Pokaż strony »

Sztandar

Wizerunek sztandaru zrodził się jako efekt pracy uczniów naszej szkoły, rodziców plastyków: p. Iwony Langowskiej, p. Zbigniewa Przybysza, p. Leszka Wieczorka, nauczyciela plastyki p. Marty Starzak, p. dyrektora Eugeniusza Bednarkiewicza i przewodniczącego Rady Rodziców p. Kazimierza Szajbacha. Prawą stronę sztandaru stanowi herb miasta Torunia – jego znak rozpoznawczy i własnościowy. W polu srebrnym znajdują się …

Pokaż strony »

Hymn Szkoły

W Starym Nadwiślańskim Grodzie autor tekstu : Małgorzata Padyjasek muzyka : Tomasz Centkowski 1.Stary, nadwiślański gród nasz Toruń. Zakątek wspomnień i zabaw z dzieciństwa. Uczy cierpliwie, by w oczach twych kiedyś iskry przyjaźni, dobroci rozbłysły. Ref. Umysł gotowy, otwarty i młody. Zdobyć chcesz wiedzę, prześcignąć czas. Weź w plecak książkę, klucze i serce. Wyrusz w …

Pokaż strony »