↑ Powrót do Historia Szkoły

Sztandar

Wizerunek sztandaru zrodził się jako efekt pracy uczniów naszej szkoły, rodziców plastyków: p. Iwony Langowskiej,
p. Zbigniewa Przybysza, p. Leszka Wieczorka, nauczyciela plastyki p. Marty Starzak, p. dyrektora Eugeniusza Bednarkiewicza i przewodniczącego Rady Rodziców p. Kazimierza Szajbacha.

Prawą stronę sztandaru stanowi herb miasta Torunia – jego znak rozpoznawczy i własnościowy. W polu srebrnym znajdują się mury czerwone, jednakowej wysokości. Baszty boczne mają po jednym oknie. W murze znajduje się brama ze złotymi podwojami, jedna połowa podwoi jest otwarta, w otwartej połowie bramy znajduje się brona srebrna podniesiona. Tarczę herbową trzyma klęczący anioł w szacie błękitnej, ze srebrnymi skrzydłami. Włosy anioła są czarne.

Na płacie lewej strony sztandaru widnieje róża wiatrów, w centrum znajduje się kamera – atrybut podróżnika
i reportera Tony’ego Halika – patrona naszego gimnazjum. Ta środkowa część sztandaru stanowi zarazem logo naszej szkoły.