↑ Powrót do Szkoła

Rada Pedagogiczna

Członkowie Rady Pedagogicznej
Gimnazjum nr 21 im. Tony’ego Halika w Toruniu
w roku szkolnym 2016/2017

Dyrektor
mgr Ewa Rojewska – język polski, język polski jako język obcy, terapia pedagogiczna

Wicedyrektor
mgr Anna Kużel – chemia, matematyka

Nauczyciele i specjaliści
mgr Aneta Augustynowicz – język polski
mgr Maria Breza-Guściora – matematyka
mgr Lucyna Buśkiewicz – religia, technika
mgr Ewa Chwiałkowska – matematyka, chemia, informatyka
mgr Leszek Dąbrowski – wychowanie fizyczne, terapia pedagogiczna
mgr Beata Derkowska – wychowanie fizyczne, doradca metodyczny
mgr Izabela Dymek – język angielski, terapia pedagogiczna
mgr Katarzyna Fiałek-Rosińska – język angielski, terapia pedagogiczna
mgr Joanna Filipowicz – wychowanie fizyczne, terapia pedagogiczna
mgr Joanna Fojt – muzyka
mgr Katarzyna Jagiełka – język niemiecki
mgr Katarzyna Jewtuch – informatyka, matematyka
mgr Aleksandra Jurkiewicz – zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, plastyka, socjoterapia
mgr Izabela Kamińska-Smolarek – biblioteka
mgr Magdalena Kamińska – historia, wiedza o społeczeństwie, etyka
mgr Ilona Kulik – język polski, terapia pedagogiczna
mgr Małgorzata Okinczyc – pedagog
mgr Wojciech Olszewski – fizyka, matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa, oligofrenopedagogika
mgr Małgorzata Padyjasek – biologia, wychowanie do życia w rodzinie, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika
mgr Łukasz Panfil – biologia, chemia, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika
mgr Małgorzata Prinz – geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, terapia pedagogiczna
mgr Weronika Sarwa – język angielski
mgr Maria Springer – język polski
mgr Anna Stemperska – język polski, terapia pedagogiczna
mgr Piotr Szczepański – fizyka, chemia, informatyka
mgr Ewa Śniegocka–Nowak – pedagog, doradztwo zawodowe
mgr Przemysław Tykarski – język niemiecki
mgr Katarzyna Wesołowska – biologia, wychowanie do życia w rodzinie, historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Anna Wiśniewska – historia, wiedza o społeczeństwie, biblioteka, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe