↑ Powrót do Szkoła

Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

 

Zarząd Rady Rodziców:

 

  1. Przewodniczący – p. Beata Jasik (1c)
  2. Z-ca przew. – p. Beata Kocińska(3a)
  3. Skarbnik – p. Beata Kamionka (2b)
  4. Sekretarz – p. Mirosław Kowalik (1d)
  5. Członek – p. Ewa Gajtkowska (1a)