↑ Powrót do Matematyka

Konkurs Matematyczne Rebusy

Podczas II Wiosennego Festynu Rodzinnego i Drzwi Otwartych Szkoły odbył się Konkurs Matematyczne Rebusy.

Prawidłowe rozwiązania rebusów matematycznych:

1. Dział ARYTMETYKA

HASŁO: D W I E T R Z E C I E

2. Dział : WŁASNOŚCI FUNKCJI

HASŁO: F U N K C J A M A L E J Ą C A

3. Dział : FIGURY GEOMETRYCZNE

HASŁO: Ł A M A N A Z W Y C Z A J N A Z A M K N I Ę T A

4. Dział ALGEBRA

HASŁO: N I E R Ó W N O Ś Ć K W A D R A T O W A

5. Dział GEOMETRIA

HASŁO: P R O S T O P A D Ł A

6. Dział TRÓJKĄTY

HASŁO: P R Z E C I W P R O S T O K Ą T N A

7. DziałALGEBRA

HASŁO: R Ó W N A N I E T R Z E C I E G O S T O P N I A

8. Dział STEREOMETRIA

HASŁO: S I A T K A S Z E Ś C I A N U

9. Dział PROCENTY

HASŁO: S T O P A P R O C E N T O W A

10. DziałALGEBRA

HASŁO: S U M Y A L G E B R A I C Z N E

11. Dział BRYŁY OBROTOWE

HASŁO: T W O R Z Ą C A S T O Ż K A

12. Dział ALGEBRA

HASŁO: Z A O K R Ą G L A N I E L I C Z B Y

Wyniki konkursu:

Najlepsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej

 

 lp Imię i nazwisko ucznia Klasa Nr szkoły

miejsce

1 Sandra Piwońska 5 a Nr 7

I

2 Paweł Kiszkowiak 6 d Nr 5

II

3 Iwona Lewandowska 6 a Nr 33

wyróżnienie

4 Tomasz Babiuk 6 b Nr 33
5 Karol Babiuk 6 c Nr 33

Najlepsi uczniowie z Gimnazjum nr 21:

 

Lp

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

miejsce

1 Grzegorz Burak

2 d

I

2 Estera Kosmela

2 a

3 Patryk Głębicki

2 b

wyróżnienie

Wszystkim, którzy wzięli udział w Konkursie serdecznie dziękuję, a najlepszym gratuluję!

nauczyciel matematyki – mgr Ewa Chwiałkowska