↑ Powrót do Naukowe zakątki

TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne)

TIK to skrót oznaczający technologie informacyjno-komunikacyjne (technologie przetwarzające, gromadzące
i przesyłające informacje w formie elektronicznej). Na co dzień wykorzystujemy w tym celu: komputer, a wraz nim programy komputerowe, internet i strony www, wszelkie aplikacje, pocztę, tablice interaktywne, rzutniki, a także: tablety, laptopy, telefony komórkowe, smartfony… itp.

 

Dzisiaj technologia informacyjna i komunikacyjna jest potrzebna w edukacji. Polska oświata stoi obecnie przed dużym wyzwaniem, jakim jest podniesienie efektywności nauczania.

Podstawa programowa określa, że do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym… należy:… 4) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, a ważnym zadaniem szkoły…  jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
z zastosowaniem technologii informacyjno‐komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

 

Zadania wymienione w podstawie programowej mają służyć osiąganiu celów edukacyjnych i wykorzystywaniu komputera do zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.

Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wykorzystują TIK podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w procesie nauczania i uczenia się. TIK wspomagają ten proces, a nie są celem samym w sobie, uatrakcyjniającym zajęcia.

Technologie informacyjne i komunikacyjne trzeba wprowadzać do szkół mądrze, aby popychały edukację do przodu, a nie przeszkadzały. Są po to, by wspierać uczenie się uczniów i podnosić skuteczność tego procesu.

W szkole określiliśmy zasady korzystania z TIK za pomocą dokumentu (kodeksu TIK). Kieruje się nimi cała społeczność szkolna, wykorzystująca TIK w nauczaniu i uczeniu się. Pełny tekst kodeksu.

Przykłady zastosowania TIK znajdziecie m. in. w zakładce dot. Klasy media-art (kliknij).

Bezpieczeństwo w Sieci

Korzystając z Internetu bardzo ważne jest, żeby robić to z głową. Jest kilka ważnych zasad, których należy przestrzegać, np.: Nie podawaj nikomu swoich danych = w Internecie posługuj się tylko nickiem i nigdy nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres domowy, czy numer szkoły. Pamiętaj też, że Twoje hasło to Twój …

Pokaż strony »

Netykieta – dobre obyczaje w Sieci

Netykieta – to dobre obyczaje w Internecie, czyli zbiór zasad przyzwoitego zachowania się w Sieci. Uparte łamanie zasad netykiety może się wiązać z różnymi przykrymi konsekwencjami, na przykład zgłoszeniem nadużycia lub odcięciem niekulturalnego osobnika od określonej usługi internetowej przez jej administratora. Oto kilka podstawowych zasad: zakaz pisania wulgaryzmów zakaz pisania wiadomości wielkimi literami, w Sieci oznaczają one krzyk …

Pokaż strony »

Kodeks TIK

To dokument określający zasady, którymi kieruje się cała społeczność szkolna, wykorzystująca TIK w nauczaniu i uczeniu się:  1. Zawsze przestrzegamy zasad prawa autorskiego podając źródło (jego pochodzenie, autora i tytuł), z którego korzystaliśmy przy opracowaniu różnych materiałów oraz podchodzimy z dystansem do stron zawartych w internecie, sprawdzając ich wiarygodność. 2. W szkole korzystamy z dostępnego sprzętu: …

Pokaż strony »